הגיל הרך

גיל הרך -אפרת דגני טופרוב
קידום מתן הזדמנות שווה למימוש הפוטנציאל של כל ילד כמנוף למוביליות חברתית

מחקרים מראים שבמהלך שנות החיים הראשונות, ובעיקר באלף הימים הראשונים - מתחילת ההריון ועד גיל שנתיים - מתפתחים יכולות וכישורים (חברתיים, רגשיים, פיזיים וקוגניטיביים) שיהוו בסיס וישפיעו על המשך חייו של הילד. סביבת הילד ממלאת תפקיד קריטי בהתפתחותו. סביבה בטוחה ובריאה, המאפשרת בין היתר קשר בטוח עם הורים ומבוגרים משמעותיים, תזונה בריאה, גירויים, והזדמנויות ללמידה תאפשר לילד לממש את מלוא הפוטנציאל ההתפתחותי שלו. ככל שילד לא יקבל את התנאים המתאימים - התפתחותו תיפגע ויידרשו מאמצים גדולים ביותר בהמשך חייו על מנת לגשר על הפער שנוצר.

קיים מתאם גבוה בין המצב הסוציואקונומי של משפחה לבין היכולת לספק תנאים אופטימליים להתפתחות הילד, כך שככל שהמצב החברתי-כלכלי של המשפחה נמוך יותר, כך קשה יותר לספק תנאים אלה. הפערים בין אוכלוסיות מוחלשות לאלו שאינן מוחלשות, מתחילים כבר בהריון, ומעמיקים ככל שהילד גדל. מטרתנו היא כי לכל ילד וילדה, ובעיקר לאלה המגיעים מאוכלוסיות מוחלשות, יהיו התנאים המיטביים הדרושים להתפתחותם.

זיהינו שני גורמים מרכזיים אשר אחראים במידה רבה על טיפוח סביבה מיטיבה לילדים, ובהם בכוונתנו לתמוך:

הורים ומשפחה
הגורם המרכזי ביותר בחיי הילד בתחילת דרכו הם כמובן הוריו ומשפחתו. יש צורך בחיזוק מערכי התמיכה להורים - הן תמיכה רגשית בהתמודדותם עם אתגרי ההורות, והן בהענקת ידע וכלים אשר יסייעו להם בזיהוי ומתן מענה לצרכי ילדיהם, בחיזוק הקשר איתו ובקידום התנהגויות הוריות אשר יקדמו את התפתחות הילדים.
המאמצים שלנו עד כה מתמקדים בחיזוק מערך טיפות החלב, בתשתית אוניברסלית לאומית כמוקד תמיכה להורים, בחיזוק תשתיות קהילתיות וולנטריות לתמיכה באמהות לאחר לידה ובפיתוח סדנאות הכנה להורות.

מסגרות חינוך-טיפול איכותיות
איכות המסגרת בה מבלה התינוק תהווה השפעה רבה על התפתחותו. בישראל רק 24% מהילדים בגילאי לידה עד 3 נמצאים במסגרות מוסדרות שיש עליהן פיקוח. לגבי יתר הילדים ההערכה היא שרובם שוהים במסגרות פרטיות שאין עליהן בקרה מבחינת איכות הטיפול הניתן בהם, סטנדרטים של הכשרה או פיתוח מקצועי של המטפלות ועוד.

למרות מאמצי המדינה כיום להגביר את הפיקוח על חלק מהמסגרות, אנו רואים צורך לפעול להעלאת איכות הטיפול בכלל המסגרות.
אנו פועלים ליצירת מודלים קהילתיים, מקומיים ואזוריים אשר יעניקו למטפלות מסגרות לפיתוח מקצועי והשתייכות לקהילות מקצועיות אשר יעלו את איכות הטיפול, העלאת המודעות של הקהילה לחשיבות איכות הטיפול בגיל הרך וכן פיתוח סטנדרט וולנטרי לאיכות הטיפול במסגרות ורתימת הקהילות המקומיות לאימוצו.

איתור וטיפול בעיכובים התפתחותיים
במידה ויש חשש שהתפתחותו של ילד אינה תקינה, יש לפעול בהקדם לאיתור ולטיפול בבעיה כדי להשיג אפקטיביות מירבית. אנו בוחנים כיצד ביכולתנו לתרום לשיפור ולחיזוק מנגנוני האיתור והטיפול.

עקרונות פעולה
אנו פועלים בשדה הגיל הרך תוך דגש על השקעה בגילאים הצעירים (הריון עד גיל שלוש) ובקהילות מוחלשות. אנו שואפים לפעול מתוך נקודת מבט הוליסטית אשר מסתכלת על כלל המרכיבים בסביבתו של הילד (ובעיקר הורות, מסגרות לגיל הרך והיכולת לאתר ולטפל בעיכובים התפתחותיים בשלב מוקדם), תוך התאמה להקשר התרבותי והמקומי שבהם הוא גדל. כלל הפעולות של הקרן מלוות בתהליכי למידה ושיפור.

בנוסף, על מנת לחזק את שדה הגיל הרך ולהעשיר את השדה בנתונים אשר יסייעו בקבלת החלטות אנו תומכים במחקר יישומי בתחום הגיל הרך בישראל

 

יוזמות מרכזיות

אסטרטגיות הליבה ותחומי המיקוד העיקריים

> >

תחומים בהתהוות בגיל הרך

בחינת תחומים לאסטרטגיות עתידיות בגיל הרך
Early Childhood Emerging Areas

 

איכות הטיפול
כיום רוב הילדים בגילאי לידה עד 3 נמצאים במסגרות שאינן מפוקחות על ידי גורם ממשלתי או אחר. מסגרות אלה אינן נדרשות לעמוד בסטנדרט מקצועי מחייב ואין עליהן פיקוח מצד גורמים מוסמכים. כמו כן, המטפלות העובדות בהן אינן נדרשות להכשרה מקצועית ואין היצע של מערכי פיתוח מקצועי עבורן. בשדה החברתי ישנן מעט שחקנים וארגונים העוסקים במתן טיפוח מקצועי למטפלות אלה ואין תמריץ המעודד אותן להשתלם ולהתמקצע בתחום.

הניסיון שרכשנו בשדה מלמד על רצון וצורך בקרב המטפלות ללמוד ולקבל ידע וכלים מקצועיים על מנת לשפר ולהתמקצע בעבודתן, וכן לקחת חלק בקהילה מקצועית מפרה. אנו פועלים כיום במספר זירות ליצירת מערך של פיתוח מקצועי וקהילות מקצועיות למטפלות, תוך שאיפה להפוך מסגרות אלה לברות קיימא, ותוך העלאת מודעות של ההורים לחשיבות שיש בצריכת מסגרות איכותיות לילדיהם. 

 

  • הגברת יכולות האיתור והטיפול בעיכובים התפתחותיים בשלב מוקדם: על ידי בניית מודלי פעולה הכוללים חיזוק המקצוענות של צוותי טיפול התפתחותיים (אחיות טיפות חלב, עובדי מקצועות הבריאות, רופאי ילדים) ותמיכה במשפחות לאורך התהליך על מנת למצות את זכויותיהם ולהשלים את הטיפול בילדיהם.
  • הגברת האוריינות בחברה הבדואית: כישורי השפה והאוריינות מתפתחים בשלב מוקדם מאד בחיי התינוק. שיחה עם התינוק מגיל לידה וקריאת סיפורים משותפת יתרמו תרומה משמעותית הן לביסוס יסודות חזקים של אוריינות והן לחיזוק הקשר בין ההורה לתינוק. הקרן תומכת ביוזמות שונות להגברת האוריינות בחברה הבדואית.
  • הגברת מערך התמיכה בהורים: מעבר למהלך בטיפות חלב, אנו פועלים לחיזוק תשתיות קהילתיות לתמיכה בהורים, ופיתוח והטמעת סדנאות הכנה להורות.

 

משאבים

משאבים

פרסומים ומדיה של יד הנדיב, חומרים שהופקו על ידי מקבלי המענקים של יד הנדיב, ופריטים נוספים שנמצאו שימושיים לעבודתנו

עוד משאבים ›

אינדיקטורים לגן במיטבו במערכת החינוך הקדם-יסודי

מבורך/איסוביץ
09/2017
עברית

פרקטיקה מיטבית בתיווך ההורים

גושן
03/2020
אנגלית
מרכז טאוב
08/2020
אנגלית

מסגרות הגיל הרך מזרח ירושלים

אהוד עוזיאל והצוות הירושלמי לעיצוב מדיניות
12/2019
עברית