טיפות חלב

Well-Baby Clinics
אתגר
חיזוק היכולת של צוותי טיפות חלב לספק להורים תמיכה, ידע וכלים במטרה לשפר במידה ניכרת את ההתפתחות הבריאה של ילדיהם ולקדם את רווחתם של ההורים
חזון
חיזוק מערכי התמיכה להורים למען התפתחות מיטבית של ילדיהם
מטרה
שדרוג ההתפתחות המקצועית של האחיות בטיפות חלב

היוזמה היא פרי שותפות עם קרן ברנרד ון-ליר ומשרד הבריאות (האגף לבריאות הציבור ומנהל סיעוד), בהובלת עמותת גושן, עמותה שהוקמה על ידי רופאי ילדים במטרה לחזק את יכולתם של אנשי מקצוע לתת מענה לצרכים בריאותיים מגוונים של ילדים ולספק מידע יישומי להורים, וחברת "לוטם אסטרטגיות". מטרת המהלך היא לחזק את טיפות החלב כמקור של תמיכה להורים, בהיותם התשתית האוניברסאלית היחידה שבאה במגע באופן סדיר עם כלל התינוקות עד גיל שנתיים והוריהם.

התמיכה בהורים כוללת הן את הדאגה לשלומותם (well- being) כתנאי לשלומות ילדיהם, והן חשיבה ועשייה משותפת למען קידום התפתחות ילדיהם. זאת מתוך ביסוס אמון עם ההורים ותפיסתם כשותפים וכמומחים לילדיהם. היוזמה מתמקדת בחיזוק יכולות האחיות ליצור קשר חיובי ובונה עם ההורים ובתמיכה בהם על-ידי מתן כלים להתקשרות חיובית, והגדלת הידע המעשי שלהם בנושאי התפתחות מרכזיים. המהלך מתמקד בהעצמת ההורים על ידי האחיות בקידום שלושה תחומים התפתחותיים מרכזיים בקרב ילדיהם: קידום אוריינות ושפה, משחק משותף וויסות עצמי.

המיזם כולו נבנה ומפותח בשיתוף עם קבוצה נבחרת של מנהלות תחנות טיפות חלב ("אחיות מובילות"), הכוללת מנהלות מכלל המפעילים של טיפות חלב (משרד הבריאות, ארבע קופות החולים ועיריות ירושלים ותל אביב). הקבוצה פיתחה תורת עבודה מחודשת לאחיות כמו גם כלים יישומיים חדשניים אשר ישפרו את יכולתן לתמוך בהורים בקידום התפתחות ילדיהם. במסגרת המהלך מתבסס מערך פיתוח מקצועי לכלל כוח האדם של טיפות החלב - אחיות, מנהלות תחנה, מפקחות ורופאים. המפקחות לוקחות חלק פעיל בהובלת מהלכי הפיתוח המקצועי לאחיות.

המהלך כולו פועל כחלק מהאסטרטגיה של משרד הבריאות לקידום שנות החיים הראשונות.

 

פרקטיקה מיטבית בתיווך ההורים

גושן
03/2020
אנגלית