מלגות רוטשילד

תכנית מלגות רוטשילד נוסדה ב-1979 במטרה לסייע לחוקרים צעירים מצטיינים ובעלי פוטנציאל יוצא דופן להתקדם בתחום עיסוק המדעי. בראש ועדת הבחירה הראשונה עמד סר ישעיהו ברלין. עד כה הוענקו יותר מ-650 מלגות. מרבית מקבלי המלגה השתלבו במוסדות אקדמיים בישראל, ביניהם זכו למעמד מוביל בתחומם וכמה מהם אף ממלאים תפקידי הנהגה אקדמיים בארץ. המלגות מוענקות בתחומי מדעי הטבע, המדעים המדויקים, במדעי החיים (עד 14 מלגות בשנה) ובמדעי הרוח והחברה (עד תשע בשנה). כנס מלגות רוטשילד מתקיים אחת לשלוש שנים ומזמן יחד את מלגאי השנים האחרונות המציגים את מחקריהם בפני עמיתים,  חברי ועדה וחוקרים בכירים מישראל.

עבור מידע מקיף על מלגאי רוטשילד בעבר ובהווה, נא לעבור לדף באנגלית

חוברת מלגאי רוטשילד 2020

מי רשאי להגיש מועמדות?

על המועמדים להיות תושבי קבע בישראל, שקיבלו תואר שלישי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל לא יותר משלוש שנים לפני הגשת הבקשה. סגל קבוע באוניברסיטאות בישראל אינו זכאי להגיש מועמדות. 

כיצד מגישים מועמדות?

מועמדות למלגה מוגשת אך ורק באמצעות האוניברסיטאות בישראל. על המועמדים לעמוד בדרישות ובתהליך המיון כפי שנקבעו באוניברסיטה המגישה את מועמדותם.

זוכים

Gallery Year
2021

חברי ועדה

מלגות רוטשילד במדעי הרוח והחברה
יו"ר
אנת'וני גרפטון (היסטוריה, אויברסיטת פרינסטון)
פרופ' ניבה אלקין-קורן (משפטים, אוניברסיטת תל אביב)
פרופ' מרלין ברמן (פסיכולוגיה, אוניברסיטת קרנגי מלון)
פרופ' דני פוקס (בלשנות,MIT)
פרופ' רות פיין (לימודים איבריים, האוניברסיטה העברית)
פרופ' אדווארד (טד) פרם (היסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון)
פרופ' דויד שלון (ארכיאולוגיה, אוניברסיטת שיקאגו)
מלגות רוטשילד במדעי הטבע, במדעי החיים ובמדעים מדויקים והנדסה
יו"ר
פרופ' מרקוס פלדמן (אקולוגיה, אוניברסיטת סטנפורד)
פרופ' ברברה גרוס (מדעי המחשב, אוניברסיטת הרווארד)
פרופ' יגאל מאיר (פיזיקה, אוניברסיטת בן-גוריון )
פרופ' אילן מרק (כימיה, הטכניון)
פרופ' הווארד סטון (הנדסה, אוניברסיטת פרינסטון)
פרופ' רונית סצ'י-פאינרו (פיזיולוגיה, אוניברסיטת תל אביב)
פרופ' ענר שלו (מתמטיקה, האוניברסיטה העברית)