מלגות רוטשילד

תכנית מלגות רוטשילד נוסדה ב-1979 במטרה לסייע לחוקרים צעירים מצטיינים ובעלי פוטנציאל יוצא דופן להתקדם בתחום עיסוקם המדעי. בראש ועדת הבחירה הראשונה עמד סר ישעיהו ברלין. עד כה הוענקו יותר מ-650 מלגות. מרבית מקבלי המלגה השתלבו במוסדות אקדמיים בישראל, ביניהם זכו למעמד מוביל בתחומם וכמה מהם אף ממלאים תפקידי הנהגה אקדמיים בארץ.

המלגות מוענקות בתחומי מדעי הטבע, המדעים המדויקים, במדעי החיים (עד 14 מלגות בשנה), במדעי הרוח והחברה (עד 6 בשנה) ובחקר המוח, התודעה ושפה (עד 5 בשנה). 

ב-2022 נוסדה מלגה נוספת, מלגת רוטשילד לרופאים-חוקרים, התומכת בבעלי תואר MD אשר להם פוטנציאל יוצא דופן למחקר. המלגה מאפשרת להם להתקדם בתחומם ועם חזרתם לישראל להפוך לרופאים-חוקרים מובילים.

כנס מלגות רוטשילד מתקיים אחת לשלוש שנים ומזמן יחד את מלגאי השנים האחרונות המציגים את מחקריהם בפני עמיתים, חברי ועדה וחוקרים בכירים מישראל.

למידע מקיף על מלגאי רוטשילד בעבר ובהווה, נא לעבור לדף באנגלית

חוברת מלגאי רוטשילד 2023


 
מי רשאי להגיש מועמדות?

על המועמדים להיות תושבי קבע בישראל, שקיבלו תואר שלישי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל לא יותר משלוש שנים לפני הגשת הבקשה. סגל קבוע באוניברסיטאות בישראל אינו זכאי להגיש מועמדות. 

כיצד מגישים מועמדות?

הגשות למחזור 2025-26 יפתחו ביולי 2024. מועמדות למלגה מוגשת אך ורק באמצעות האוניברסיטאות בישראל. על המועמדים לעמוד בדרישות ובתהליך המיון כפי שנקבעו באוניברסיטה המגישה את מועמדותם.

זוכים

Gallery Year
2023

חברי ועדה

מלגות רוטשילד במדעי הרוח והחברה
יו"ר
פרופ' אנת'וני גרפטון (היסטוריה, אויברסיטת פרינסטון)
פרופ' רן אברמיצקי (כלכלה, אוניברסיטת סטנפורד)
פרופ' ניבה אלקין-קורן (משפטים, אוניברסיטת תל אביב)
פרופ' גיא בר-עוז (ארכאוזואולוגיה, אוניברסיטת חיפה)
פרופ' רות פיין (לימודים איבריים, האוניברסיטה העברית)
פרופ' עדיאל שרמר (היסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת בר-אילן)
מלגות רוטשילד במדעי הטבע, במדעי החיים ובמדעים מדויקים והנדסה
יו"ר
פרופ' מרקוס פלדמן (אקולוגיה, אוניברסיטת סטנפורד)
ג'ואנה אייזנברג (מדע של חומרים וכימיה, אוניברסיטת הרווארד)
יונית הוכברג (פיזיקה, האוניברסיטה העברית)
פרופ' מייקל וולדריג' (מדעי המחשב, אוניברסיטת אוקספורד)
פרופ' עוזי וישנה (מתמטיקה, אוניברסיטת בר-אילן)
פרופ' הווארד סטון (הנדסה, אוניברסיטת פרינסטון)
פרופ' רונית סצ'י-פאינרו (פיזיולוגיה, אוניברסיטת תל אביב)
מלגות רוטשילד בחקר המוח, התודעה והשפה
יו"ר
פרופ' נעמה פרידמן, פסיכולינגוויסטיקה (אוניברסיטת תל-אביב)
פרופ' טל אייל (פסיכולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב)
פרופ' אסתר רויגנדייק, פסיכולינגוויסטיקה (אוניברסיטת קארל פון אוסיאצקי שבאולדנבורג)
פרופ' דפנה שוהמי (פסיכולוגיה, אוניברסיטת קולומביה)
פרופ' סשיקו קינושיטה (פסיכולוגיה, אוניברסיטת מקווארי)
מלגות רוטשילד עבור רופאים.ות-חוקרים.ות
יו"ר
פרופ' שי יזרעלי (גידולים ממאירים ולוקמיה בקרב ילדים, מרכז שניידר לרפואת ילדים)
פרופ' איילת ארז (גנטיקה של סרטן ומטבוליזם, מכון ויצמן למדע)
פרופ' נטע ארז (דלקת ממקור סרטני, אוניברסיטת תל אביב)
פרופ' יהודה חוברס (גסטרואנטרולוגיה, .Cyto Reason Ltd)
פרופ' יורם עציון (חקר הלב, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה)
פרופ' ראול מוסטוסלבסקי (גנטיקה של הסרטן וביולוגיה של התא, בית הספר לרפואה באוניברסיטת הרווארד)