מלגות רוטשילד

תכנית מלגות רוטשילד נוסדה ב-1979 במטרה לסייע לחוקרים צעירים מצטיינים ובעלי פוטנציאל יוצא דופן להתקדם בתחום עיסוק המדעי. בראש ועדת הבחירה הראשונה עמד סר ישעיהו ברלין. עד כה הוענקו יותר מ-650 מלגות. מרבית מקבלי המלגה השתלבו במוסדות אקדמיים בישראל, ביניהם זכו למעמד מוביל בתחומם וכמה מהם אף ממלאים תפקידי הנהגה אקדמיים בארץ.

המלגות מוענקות בתחומי מדעי הטבע, המדעים המדויקים, במדעי החיים (עד 14 מלגות בשנה), במדעי הרוח והחברה (עד 6 בשנה) ובחקר המוח, התודעה ושפה (עד 5 בשנה). 

כנס מלגות רוטשילד מתקיים אחת לשלוש שנים ומזמן יחד את מלגאי השנים האחרונות המציגים את מחקריהם בפני עמיתים, חברי ועדה וחוקרים בכירים מישראל.

עבור מידע מקיף על מלגאי רוטשילד בעבר ובהווה, נא לעבור לדף באנגלית

חוברת מלגאי רוטשילד 2021

מי רשאי להגיש מועמדות?

על המועמדים להיות תושבי קבע בישראל, שקיבלו תואר שלישי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל לא יותר משלוש שנים לפני הגשת הבקשה. סגל קבוע באוניברסיטאות בישראל אינו זכאי להגיש מועמדות. 

כיצד מגישים מועמדות?

מועמדות למלגה מוגשת אך ורק באמצעות האוניברסיטאות בישראל. על המועמדים לעמוד בדרישות ובתהליך המיון כפי שנקבעו באוניברסיטה המגישה את מועמדותם.

זוכים

Gallery Year
2021

חברי ועדה

מלגות רוטשילד במדעי הרוח והחברה
יו"ר
אנת'וני גרפטון (היסטוריה, אויברסיטת פרינסטון)
פרופ' רן אברמיצקי (כלכלה, אוניברסיטת סטנפורד)
פרופ' ניבה אלקין-קורן (משפטים, אוניברסיטת תל אביב)
פרופ' גיא בר-עוז (ארכאוזואולוגיה, אוניברסיטת חיפה)
פרופ' רות פיין (לימודים איבריים, האוניברסיטה העברית)
פרופ' עדיאל שרמר (היסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת בר-אילן)
מלגות רוטשילד במדעי הטבע, במדעי החיים ובמדעים מדויקים והנדסה
יו"ר
פרופ' מרקוס פלדמן (אקולוגיה, אוניברסיטת סטנפורד)
פרופ' מיכאל וולדריג' (מדעי המחשב, אוניברסיטת אוקספורד)
פרופ' יגאל מאיר (פיזיקה, אוניברסיטת בן-גוריון )
פרופ' אילן מרק (כימיה, הטכניון)
פרופ' הווארד סטון (הנדסה, אוניברסיטת פרינסטון)
פרופ' רונית סצ'י-פאינרו (פיזיולוגיה, אוניברסיטת תל אביב)
פרופ' ענר שלו (מתמטיקה, האוניברסיטה העברית)
מלגות רוטשילד בחקר המוח, התודעה ושפה
יו"ר
פרופ' נעמה פרידמן, פסיכולינגוויסטיקה (אוניברסיטת תל-אביב)
פרופ' מרלין ברמן (פסיכולוגיה, אוניברסיטת קרנגי מלון)
פרופ' אסתר רויגנדייק, פסיכולינגוויסטיקה (אוניברסיטת קארל פון אוסיאצקי שבאולדנבורג)
פרופ' דפנה שוהמי (פסיכולוגיה, אוניברסיטת קולומביה)
מלגות רוטשילד עבור רופאים.ות-חוקרים.ות
יו"ר
פרופ' חיים סידר (ביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן, האוניברסיטה העברית)
פרופ' איילת ארז (גנטיקה של סרטן ומטבוליזם, מכון ויצמן למדע)
פרופ' נטע ארז (דלקת ממקור סרטני, אוניברסיטת תל אביב)
פרופ' יורם עציון (חקר הלב, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה)
פרופ' שי יזרעלי (גידולים ממאירים ולוקמיה בקרב ילדים, מרכז שניידר לרפואת ילדים)
פרופ' ראול מוסטוסלבסקי (גנטיקה של הסרטן וביולוגיה של התא, בית הספר לרפואה באוניברסיטת הרווארד)