אזורים ימיים מוגנים בים התיכון

Marine Protected Areas
אתגר
הידרדרות מתמשכת של המערכות האקולוגיות לצד פיתוח מתמיד
חזון
הגנה וניהול יעיל של המערכות האקולוגיות, בתי הגידול והמגוון הביולוגי בים התיכון לטובת אזרחי ישראל
מטרה
רשת נרחבת של אזורים מוגנים ימיים, המכסה 20% מהמים הטריטוריאליים של ישראל, מעוגנת בחוק, מנוהלת ביעילות ומראה אינדיקטורים חיוביים לשיפור המערכות האקולוגיות

ב-2013 החלה יד הנדיב באסטרטגיה לשמירה על המערכות האקולוגיות בים התיכון. בשנים הראשונות התמקדנו בשיפור מסגרות הממשל והתכנון, וכן באסדרת דיג בר-קיימא בים. החל מ-2018 האסטרטגיה שלנו ממוקדת במאמץ הקמה של רשת שטחים ימיים מוגנים, אשר תכסה כ-20% מהמים הטריטוריאליים של ישראל, וביצירה של ידע וכלים מקצועיים לניהולם היעיל. אזור ימי מוגן (MPA)  הוא מרחב אשר מוגדר, מנוהל ומוקדש לטובת שימור ארוך טווח של בתי גידול ומגוון ביולוגי, ומאפשר העצמה של שירותי המערכת האקולוגית הנלווים ובכלל זה  ערכי תרבות, כלכלה ופנאי.

המערכות האקולוגיות בים התיכון מתדרדרות ובכך מעמידות בסיכון את התועלות והשירותים החיוניים לרווחתם של אזרחי ישראל. מחסור במנגנונים מוסדיים לפיקוח על פעילויות שונות – ובראשן דיג, קידוחי גז, כריית חול, תשתיות תחבורה ותיירות חדשות, לצד עלייה בכמויות הפסולת והזיהום בשל פעילות יבשתית וימית –מנציחים ואף מחמירים את המצב הקיים. מחקרים מעידים על כך שאזורים ימיים מוגנים ובכלל זה שמורות ימיות, הם האמצעי המיטבי לשימור ושיקום מערכות אקולוגיות, בתי גידול ומגוון ביולוגי ימי. אנו פועלים בשיתוף עם רשות הטבע והגנים ומספר ארגונים נוספים ללא מטרות רווח ועוזרים להם להשיג הכרה חוקית ותמיכה ציבורית ברשת של אזורים ימיים מוגנים אשר נבחרה לפי מיטב הידע המדעי הקיים. רשת זו אף קיבלה חיזוק במסמך מדיניות למרחב הימי של ישראל שפורסם בשנת 2020 מטעם מנהל התכנון.

להלן יעדי האסטרטגיה: 1) יצירת מעמד חוקי מחייב לרשת של אזורים ימיים מוגנים שיכסו כ-20% מהמים הטריטוריאליים של ישראל. מיקומם ייקבע בצורה מושכלת לשם הגנה על בתי גידול חשובים ואופייניים למקום תוך שמירה על קשר רציף ומעבר ביניהם. 2) ניהול ואכיפה יעילים של רשת האזורים המוגנים הימיים על ידי רשות ציבורית בעלת הסמכות והמשאבים הנדרשים. 3) איסוף נתונים, יצירת ידע ומומחיות מדעית והנגשתם למען התכנון והניהול המושכל של אזורים ימיים מוגנים. 4)יצירת מודעות ציבורית ורתימת קהילות מקומיות לתמיכה בפיתוח של אזורים ימיים מוגנים וסיוע בניהולם ואכיפתם.

  סיכום מחקרי שמורות ימיות

  יד הנדיב
  06/2024
  עברית
  הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
  01/2018
  אנגלית
  רשות הטבע והגנים
  12/2023
  עברית

  מפת שמורות טבע ימיות

  רשות הטבע והגנים
  12/2023
  עברית

  שימור המגוון הביולוגי בים התיכון ובחוף בישראל

  Eco Ocean
  01/2014
  עברית