אזורים ימיים מוגנים בים התיכון

Marine Protected Areas
אתגר
הידרדרות מתמשכת של המערכות האקולוגיות לצד פיתוח מתמיד
חזון
הגנה וניהול יעיל של המערכות האקולוגיות, בתי הגידול והמגוון הביולוגי בים התיכון לטובת אזרחי ישראל
מטרה
רשת נרחבת של אזורים מוגנים ימיים, המכסה 20% מהמים הטריטוריאליים של ישראל, מעוגנת בחוק, מנוהלת ביעילות ומראה אינדיקטורים חיוביים לשיפור המערכות האקולוגיות

ב-2013 החלה יד הנדיב באסטרטגיה לשימור המערכת האקולוגית בים התיכון. לאחר מספר שנים של תשומת לב למסגרות של ממשל ותכנון, מיקדנו את המאמץ בהקמה של רשת של שטחים ימיים מוגנים, אשר תכסה כ-20% מהמים הטריטוריאליים של ישראל, ובהבטחת משאבים נאותים ומקצועיים לניהולם היעיל. אזור ימי מוגן (MPA)  הוא שטח אשר מיועד, מנוהל ומוקדש להשגת שימור לטווח ארוך של בתי גידול ומגוון ביולוגי עם השירותים הנלווים למערכת האקולוגית ועם ערכי התרבות הקשורים.

המערכות האקולוגיות בים התיכון מתדרדרות ובכך מעמידות בסיכון את היתרונות והשירותים החיוניים לרווחתם של אזרחי ישראל. מחסור במנגנונים מוסדיים לפיקוח על פעילויות שונות – ובראשן דיג, קידוחי גז, כריית חול, תשתיות תחבורה ותיירות חדשות, לצד עלייה בכמויות הפסולת והזיהום בשל פעילות יבשתית וימית –מנציחים ואף מחמירים את המצב הקיים. המחקרים מראה כי אזורים ימיים מוגנים ושמורות ימיות קטנות יותר בתוכם, הם בדרך כלל האמצעי היעיל ביותר לשימור ושיקום מערכות אקולוגיות, בתי גידול ומגוון ביולוגי ימי.

אנו פועלים בשיתוף עם רשות הטבע והגנים ומספר ארגונים ללא מטרות רווח,נסמכים על המחויבות שלהם ועוזרים להם להשיג הכרה ותמיכה ציבורית בשבעה אזורים ימיים מוגנים. אנו פועלים כדי לאפשר להם להשיג גישה לידע המדעי והניסיון הבין-לאומי הדרושים לפיתוח יכולת לניהול אזורים ימיים מוגנים ביעילות.

יעדינו הם: 1) מעמד מחייב לרשת של שבעה אזורים ימיים מוגנים  שיכסו כ-20% מהמים הטריטוריאליים של ישראל. מיקומם ייקבע בצורה מושכלת לשם הגנה על בתי גידול חשובים ואופייניים למקום תוך שמירה על קשר רציף ומעבר ביניהם; 2) ניהול ואכיפה יעילים ברשת אזורים ימיים זו על ידי ישות בעלת הסמכות והמשאבים הדרושים לכך; 3) איסוף, הפצה והנגשה של נתונים, ידע ומומחיות מדעיים למען ניהול יעיל ומושכל של אזורים ימיים מוגנים; 4) גיוס של קהילות מקומיות לתמיכה בקיומם של אזורים ימיים מוגנים וניטורם ואכיפתם לאחר מכן.

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
01/2018
אנגלית

שימור המגוון הביולוגי בים התיכון ובחוף בישראל

Eco Ocean
01/2014
עברית