דרושים

יד הנדיב מבקשת לגייס מנהל.ת מקצועי.ת ליוזמת קידום איכות החינוך-טיפול בגיל הרך. לתיאור התפקיד המלא, אנא לחצו כאן.

יד הנדיב מבקשת לגייס מנהל.ת תוכניות בכיר.ה לתחום הגיל הרךלתיאור התפקיד המלא, אנא לחצו כאן