דרושים

יד הנדיב מבקשת לגייס עוזר.ת מנהלית ללשכת המנכ"ל. לתיאור התפקיד המלא, לחצו כאן.

יד הנדיב מבקשת לגייס מנהל.ת תכניות סביבה בחברה הערבית. לתיאור התפקיד המלא, לחצו כאן.

יד הנדיב מבקשת לגייס מנהל.ת תכניות בכיר.ה שלטון מקומי. לתיאור התפקיד המלא, לחצו כאן.