סביבה

חנוך אילסר
שיפור בריאותן וחוסנן של המערכות האקולוגיות של ישראל ושיפור השימוש בר-הקיימא במשאבים טבעיים לטובת רווחת האדם

מיקומה של ישראל בצומת בין שלוש יבשות משפיע על נתוני הטבע הייחודיים שלה. למרות שטחה המצומצם, צפיפות האוכלוסין, דלות אוצרות הטבע וצחיחות הארץ, היא עשירה במערכות אקולוגיות ייחודיות ויש בה מגוון ביולוגי עשיר. עם זאת, צרכי פיתוח, סדרי עדיפויות לאומיים ומודעות נמוכה מתנגשים לעתים קרובות עם ערכים סביבתיים, דבר המוביל להתדרדרות של מערכות אקולוגיות שקיומן הוא בסיס לרווחה ולחוסן חברתי בישראל.

תכנית הסביבה של יד הנדיב נחנכה מתוך כוונה לשפר את בריאותן וחוסנן של המערכות האקולוגיות הטבעיות, החקלאיות והעירוניות בישראל. תחילה, כוונו המאמצים ליצירת ידע ותשתיות מדעיות שישרתו את קובעי המדיניות. הם כללו את הקמת המכון לחקר המים בטכניון; הבנת הערכיות של השטחים הפתוחים וההשפעה של שימושי הקרקע (מכון דש"א); תמיכה במחקר יישומי בממשק בין חקלאות וסביבה (נקודת ח"ן); ניטור שיטתי של המגוון הביולוגי על ידי "המארג"; היוזמה לטקסונומיה בישראל; תוכנית יישום מדע בממשל (ממשק) למען קידום מדיניות סביבה מבוססת מדע. ב-2007 הקימה יד הנדיב את הקרן לבריאות ולסביבה, במטרה לבסס תשתית מדעית לצמצום חשיפת הציבור לכימיקלים מזיקים.

תחומי המיקוד הנוכחיים של תכנית סביבה הם שמירה על המערכות האקולוגיות בים התיכון באמצעות הקמה של רשת אזורים מוגנים ימיים,  שיקום נחלים בישראל באמצעות ניהול משולב של אגני ההיקוות, ומיתון החום בעיר באמצעות קידום נטיעה מושכלת ושמירה על עצים במרחב העירוני. יד הנדיב מכירה בצורך לשתף פעולה עם גופים ממשלתיים ועמותות, תוך הדגשת הידע המקצועי, ביסוס מדעי ותכנון לטווח הארוך.

יוזמות מרכזיות

אסטרטגיות הליבה ותחומי המיקוד העיקריים

> > >

פארק נחל ציפורי

שיקום מרחב הנחל יביא תועלות אקולוגיות וחברתיות ויהווה השראה ליוזמות בעתיד
Alon Levite

בשנת 2019 יזמה יד הנדיב תחרות לבחירת מיזם של שיקום נחלים, אשר יביא תועלות חברתיות ואקולוגיות ויהווה מודל מעורר השראה לשיקום מרחבי נחל בישראל.

להלן יעדי המיזם:

  • להביא את הנחלים למצב אקולוגי טוב יותר, תוך מניעת סיכוני זיהום ופסולת
  • לספק לקהילות המקומיות מרחב ציבורי משותף לפעילויות פנאי, חינוך והזדמנויות לפיתוח כלכלי
  • להדגים את הערך החברתי הגלום בשיקום נחלים
  • לייצר מודל של ממשל משותף להסדרת אינטרסים ופעילויות לטובת הכלל

רשות ניקוז ונחלים קישון זכתה בתחרות עם הצעה לשיקום נחל ציפורי, הזורם לאורך 32 ק"מ, מהרי נצרת לנחל הקישון ומפרץ חיפה. הפרויקט נבחר מתוך ארבעה מועמדים שעלו לגמר ובכללם: רשות ניקוז ונחלים כינרת ועיריית קריית שמונה שעלו עם הצעה לשיקום נחל עין זהב ונחל עיון; רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי שעלו עם הצעה לשיקום אגן נחל תבור; ורשות ניקוז ונחלים שורק לכיש שעלו עם הצעה לשיקום קטע של נחל שורק בקרבת בית שמש ועמק צרעה.

לנחל ציפורי חשיבות גבוהה כיוון שהוא חלק ממסדרון אקולוגי ארצי חשוב, המחבר בין הים התיכון לבקעת הירדן והכנרת. הנחל שטח פתוח, ערכי ונגיש, בעל חשיבות הולכת וגדלה לאור הפיתוח העתידי המתוכנן בסביבתו והוא מהווה מרכיב חשוב בשמירה על בתי גידול ושימור המגוון הביולוגי. חזון המיזם הינו בניית מערכת אקולוגית בריאה בעלת מגוון ביולוגי עשיר, ופיתוח האזור כמוקד משיכה תיירותי, קהילתי וחברתי לציבור הרחב. כמו כן, יצירת רצף שטחים פתוחים המשלב טבע וחקלאות בת קיימא עם תשתיות קולטות קהל, ושיפור המוכנות להתמודדות עם שינויי אקלים. 

המיזם יצא לדרך ביולי 2021 ועסק בשיקום פיזי של הנחל, באיכות המים, בפיתוח חברתי, במודעות סביבתית ובשימור ערכי טבע. המיזם בעל פוטנציאל להפוך למודל עבור שיקום נחלי החוף, תוך שיתוף ידע בישראל ובחו"ל. חברי הוועדה הנכבדים, בכללם מומחים מבריטניה ומצרפת, אשר סייעו בבחירת המועמדים הסופיים, סיכמו כי הפרויקט עשוי ליצור "פריצת דרך בתחום של שיקום נחלים בישראל ולשמש השראה ברמה הבין-לאומית".

 

קישור לבלוג ציפורי

https://tzipori.agma.org.il/

> >

הקרן לבריאות וסביבה

בניית יכולת לשיפור המחקר והמומחיות בנושא בריאות וסביבה
Environment and Health Fund

הקרן לבריאות וסביבה (EHF) הוקמה ביוזמת יד הנדיב ב-2007 כדי לקדם את המחקר והידע אודות השפעת מפגעים סביבתיים על בריאות הציבור בישראל. במשך שנות פעילותה, ביססה הקרן את תשתית המחקר האקדמי בתחום הבריאות והסביבה בישראל, טיפחה קהילה מקצועית פעילה בתחום וסיפקה מידע מבוסס-מדעית לקובעי המדיניות, לאנשי מקצוע ולציבור הרחב. החל משנת 2016 התמקדה הקרן בקידום מחקר ומדיניות לצמצום החשיפה של הציבור לכימיקלים מזיקים, בדגש על ילדים ותינוקות.

הישגיה המשמעותיים של הקרן בביסוס התשתית המחקרית והמקצועית של תחום בריאות וסביבה הם הקמת שני מרכזי מצוינות אוניברסיטאים למחקר אינטרדיסציפלינרי המשלב את מדעי הסביבה והבריאות; הענקת עשרות מענקי מחקר ומלגות לחוקרים העוסקים בתחומי בריאות וסביבה שונים, החל משיטות להערכת החשיפה לזיהום אוויר ועד ההשפעות של חשיפה לכימיקלים על פוריות האישה; יצירה וטיפוח של קהילה מקצועית באמצעות קיום עשרות כנסים והכשרות מקצועיות בארץ ובחו"ל; ופרסום עשרות דוחות וניוזלטרים בנושאים שונים שסקרו את מצב התחום בישראל והיתוו יעדים לקידומו.

תרומתה המשמעותית של הקרן התבטאה במשיכת חוקרים מובילים לעיסוק במחקר בתחום הבריאות והסביבה ובבניית גוף מחקר משמעותי שלא היה קיים בישראל קודם לכן. הקרן העלתה את המודעות לתחום זה וייצרה קול חזק ואמין של הקהילה הרפואית על ההשפעות הבריאותית של חשיפה למזהמים סביבתיים.

בתחום קידום המדיניות, הקרן הובילה ליצירתהתוכנית הלאומית לניטור ביולוגי ולהקמתהמעבדה לניטור ביולוגי בשיתוף פעולה עם המשרד הבריאות. בנוסף הביאה לשורת התאמות בתקינה המגבילים הימצאות כימיקלים במוצרי צריכה לילדים שהתבססו על מחקרים ובדיקות שהקרן מימנה, כגון תקן להוצאת מעכבי בערה ממזרנים ותקן להגבלת הימצאות עופרת בתכשיטי ילדים ובצבע המשמש לצביעת מתקנים בגני שעשועים.

 

אתר הקרן לבריאות וסביבה

משאבים

משאבים

פרסומים ומדיה של יד הנדיב, חומרים שהופקו על ידי מקבלי המענקים של יד הנדיב, ופריטים נוספים שנמצאו שימושיים לעבודתנו

עוד משאבים ›
ועדת ההיגוי
07/2019
עברית
הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
01/2018
אנגלית
Pew Charitable Trusts
07/2019
אנגלית
נקודת חן
05/2020
עברית
הקרן לבריאות וסביבה
01/2020
עברית
רשות הטבע והגנים
12/2023
עברית

מפת שמורות טבע ימיות

רשות הטבע והגנים
12/2023
עברית
החברה להגנת הטבע
12/2023
עברית

תוכנית אסטרטגית לאומית להצללה ולקירור במרחב העירוני באמצעות עצים

המשרד להגנת הסביבה
12/2023
עברית
המשרד להגנת הסביבה
12/2023
עברית
מרכז טאוב
01/2024
אנגלית

סיכום מחקרי שמורות ימיות

יד הנדיב
06/2024
עברית