סביבה

חנוך אילסר
שיפור בריאותן וחוסנן של המערכות האקולוגיות של ישראל ושיפור השימוש בר-הקיימא במשאבים טבעיים לטובת רווחת האדם

מיקומה של ישראל בצומת בין שלוש יבשות משפיע על נתוני הטבע הייחודיים שלה. למרות שטחה המצומצם, צפיפות האוכלוסין, דלות אוצרות הטבע וצחיחות הארץ,  היא עשירה במערכות אקולוגיות ייחודיות ויש בה מגוון ביולוגי עשיר. עם זאת, צרכי פיתוח מתנגשים לעתים קרובות עם ערכים סביבתיים, דבר המוביל להידרדרות של מערכות אקולוגיות שקיומן הוא בסיס לרווחה ולחוסן חברתי בישראל.

תכנית איכות הסביבה של יד הנדיב נחנכה לפני יותר מעשור, מתוך כוונה לשפר את בריאותן וחוסנן של המערכות האקולוגיות הטבעיות, החקלאיות והעירוניות בישראל. תחילה, כוונו המאמצים  ליצירת ידע ותשתיות מדעיות שישרתו את קובעי המדיניות. הםכללו את הקמת המכון לחקר המים בטכניון; הבנת הערכיות של השטחים הפתוחים וההשפעה של שימושי הקרקע (מכון דש"א); תמיכה במחקר ישומי בממשק בין חקלאות וסביבה (נקודת ח"ן); ניטור שיטתי של המגוון הביולוגי על-ידי "המארג"; היוזמה לטקסונומיה בישראל; ותכנית יישום מדע בממשל (ממשק) למען קידום מדיניות סביבה מבוססת-מדע. ב-2007 הקימה יד הנדיב את הקרן לבריאות וסביבה, לביסוס תשתית מדעית  לצמצום חשיפת הציבור לכימיקלים מזיקים.

תחומי המיקוד הנוכחיים הםשמירה על המערכות האקולוגיות בים התיכון באמצעות הקמה של רשת אזורים מוגנים ימיים וכן שיקום ונחלים בישראל דרך ניהול משולב של אגני ההיקוות. יד הנדיב מכירה בצורך לשתף פעולה עם גופים ממשלתיים ועמותות, תוך הדגשת הידע המקצועי, ביסוס מדעי ותכנון לטווח הארוך.

יוזמות מרכזיות

אסטרטגיות הליבה ותחומי המיקוד העיקריים

חיבור מדע ומדיניות שימור

שיפור הבסיס לקבלת החלטות בתחומי המגוון הביולוגי והשטחים הפתוחים
Linking Science and Conservation Policy - Taxonomy Initiative

בחודש יולי 2009, אירחה יד הנדיב חמישה מומחים במודלים הקושרים מדע למדיניות סביבה שפותחו בארצות הברית, אירופה ואוסטרליה. המלצותיהם בנושאי בניית יכולות בתחומי המדע, מדיניות ציבורית והנחלת ידע מדעי לציבור, שימשו לעיצוב יוזמה של הקרן שנועדה לשפר את הממשק בין מדע למדיניות ניהול המגוון הביולוגי והשטחים הפתוחים. המטרה הייתה לקדם ייצור של  נתונים רלוונטיים ברמה מדעית גבוהה בצד מחקר בנושא המגוון הביולוגי כדי להעשיר ולעצב את המדיניות, היישום והנהלים לשימור ושיקום המערכות האקולוגיות הייחודיות של ישראל. הדגשים העיקריים יושמו בניטור ודיווח המגוון הביולוגי, מחקר, ופתיחת ערוצי תקשורת אפקטיביים בין קהילת המדע וקהילת מעצבי המדיניות.

במהלך השנים, פעילות יד הנדיב כללה תמיכה בתוכנית "המארג" – להערכת מצב הטבע, כיום בחסות מוזיאון הטבע שטיינהרדט באוניברסיטת תל אביב – במטרה לפתח מערך ניטור לאומי שיקדם ניהול מבוסס-מדע של המערכות האקולוגיות בישראל; תמיכה ב"יוזמה לטקסונומיה בישראל ", המופעלת על ידי אוניברסיטת תל אביב, כדי לחדש את המחקר הטקסונומי ולשפר את הידע על המגוון הביולוגי; תמיכה בתכנית "ממשק" של האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה, המתמקדת בשילוב עמיתי בתר-דוקטורט בתפקידים במגזר הציבורי לצורך קידום מדיניות סביבתית מבוססת-מדע; וכן בסדנאות ופיתוח כלי יישום להטמעת שיקולי מגוון ביולוגי אצל מקבלי החלטות ובמגזר העסקי.

הקרן לבריאות וסביבה

בניית יכולת לשיפור המחקר והמומחיות בנושא בריאות וסביבה
Environment and Health Fund

נקודת ח"ן

תמיכה ושיתוף במחקר יישומי בנושא חקלאות בת-קיימא
Nekudat Hen

משאבים

משאבים

פרסומים ומדיה של יד הנדיב, חומרים שהופקו על ידי מקבלי המענקים של יד הנדיב, ופריטים נוספים שנמצאו שימושיים לעבודתנו

עוד משאבים ›
ועדת ההיגוי
07/2019
עברית
הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
01/2018
אנגלית

מדע, מדיניות סביבתית וקבלת החלטות

יד הנדיב ו-ISEES
01/2009
אנגלית

מפת נחל ציפורי

LYGM Environmental Projects
03/2019
אנגלית
View Image
מפת נחל ציפורי
Pew Charitable Trusts
07/2019
אנגלית
נקודת חן
05/2020
עברית
הקרן לבריאות וסביבה
01/2020
עברית