התחדשות הספרייה הלאומית

National Library - Architect's Illustration

"הספרייה הלאומית החדשה היא פרויקט רב חזון השואף ליצור מוסד מתקדם שיהיה בחזית עולם הידע והיצירה התרבותית המושתתת עליו בנוסף לתפקידה הטרנספורמטיבי בחיי התרבות של ישראלים ויהודים ברחבי העולם, הספרייה תרים תרומה ייחודית, ביחד עם בתי אוצר מרכזיים אחרים של ידע, למאמץ האוניברסלי המתמשך לשמר, לטפח ולפתוח לציבור את נכסי המורשת התרבותית העולמית."
בניית הספרייה הלאומית: משמעות ורציונאל, דוד שולמן וורדית טוקטלי

"חידוש הספרייה הלאומית בימים של תמורות קיצוניות מזמן לנו הזדמנות ייחודית להגדיר מחדש את האיזון שבין המרחב הפיזי והווירטואלי ואת אופייה של ספרייה לאומית מתחדשת"
נאומו של לורד רוטשילד לקראת השקת התחדשות, 27.3.2011

הספרייה הלאומית של ישראל אוספת, משמרת, מפיצה ומנגישה אוצרות של יצירתיות, מורשת וידע המשקפים את הפסיפס התרבותי, הגיאוגרפי וההיסטורי המגוון של ארץ ישראל, מדינת ישראל והעם היהודי.

יד הנדיב, בשיתוף עם ממשלת ישראל, תומכת בחידוש הספרייה הלאומית כדי שתוכל לקיים את שליחותה במאה ה-21: פתיחות ונגישות של אוספי הספרייה לקהילות המלומדים ולציבור הרחב במשכנה החדש של הספריה ובאמצעות האינטרנט. חתימת אמנת הספרייה הלאומית במרס 2011, ובה מקבלים חזון הספרייה ומטרותיה ביטוי, הייתה ההשקה הרשמית של מפעל ההתחדשות.

בלבו של התהליך מצויה בניית בניין ברמה עולמית שתוכנן בידי משרד יועצים לעיצוב אדריכלי הרצוג ודה מרון השוויצרי. משרד האדריכלים הישראלי הוא מן שנער אדריכלים ומתכנני ערים בע"מאבן הפינה לבניין הספרייה הלאומית החדשה הונחה ב-5 באפריל 2016, באתר שהקצתה לשם כך ממשלת ישראל, סמוך לכנסת ומול מוזיאון ישראלבבניין החדש יהיו מרחבים מותאמים ומצוידים לפעילות התרבותית, החינוכית והמחקרית של הספרייה, וכן יורחבו בו היכולות הדיגיטליות המרחיבות את אופקי הספרייה הרבה מעבר לבסיס הפיזי שלה.

יד הנדיב פועלת יד ביד עם הספרייה הלאומית לקידום האסטרטגיה והפלטפורמות הדיגיטליות המאפשרות גישה לאוספיה. 

לאתר הספרייה

בנייתה מחדש של הספרייה הלאומית

הספרייה הלאומית
01/2011
אנגלית
יד הנדיב
01/2016
אנגלית

מתרבות ידע לתרבות שיח

הספרייה הלאומית
01/2013
אנגלית
הספרייה הלאומית
01/2018
אנגלית
הספרייה הלאומית
01/2018
אנגלית