חברה ערבית

ספא פוסטר
קידום שוויון הזדמנויות לאזרחים הערבים בישראל

יד הנדיב ייסדה את תוכנית חברה ערבית לפני למעלה מעשור במטרה לקדם את החברה הערבית מתוך  מחויבות לפעול למען שוויון הזדמנויות לכל תושבי ישראל.

התוכנית מבקשת להתמקד בנושאים בעלי משקל עבור קהילה זו, המונה מיליון וחצי אזרחים. בבסיס הפעילות שלנו עומדת האמונה כי מעורבות פעילה של הקהילה הערבית והובלת מנהיגות ערבית בתכנון וביצוע, הן תנאי להצלחה. אנחנו מייחסים חשיבות עליונה לשימוש בידע שנצבר מתוך ניסיון ועל מחקר מוכח ומבוסס ראיות כדי לבנות, להעריך ולבצע התאמות במהלך הפעלת היוזמות שלנו, ומשתדלים להטמיע ערכים אלה גם בארגונים שבהם אנו תומכים.

יד הנדיב, בשיתוף עם הממשלה והג'וינט, השיקה את יוזמת התעסוקה הערבית ב-2011 כדי לענות על הצורך בשירותי תעסוקה נגישים וכוללים לאזרחי ישראל הערבים. במסגרת היוזמה הוקם אלפנאר, ארגון ללא כוונת רווח בהובלה ערבית, שמנהל את רשת מרכזי התעסוקה ברחבי הארץ. ביולי 2019, יעבור המיזם למימון ממשלתי מלא.

בשנים האחרונות יותר ויותר סטודנטים ערבים לומדים מדעים וטכנולוגיה במוסדות להשכלה גבוהה, אך ייצוגם היחסי בתפקידים בכירים באקדמיה ובתעשייה, במגזר הפרטי ובמגזר הציבורי, עדיין נמוך יחסית. יד הנדיב מבקשת לעודד את המצטיינים במדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה (STEM , לסלול את דרכם לכיוונים מגוונים ולעזור להם לתרגם את הישגיהם הלימודיים הגבוהים לשיבוץ במקומות ההולמים  את כישוריהם.

לאורך השנים המענקים שלנו גם כללו מיזם רב-שנתי לקידום האוריינות של תלמידים ערבים בשפתם, ותוכנית לשיפור שירותים ונגישות לאזרחים ערבים בעלי מוגבלויות.

בבסיס עבודתנו בקהילה הערבית הוא הרצון לטפח סיפורי הצלחה ולהעניק להם חשיפה, ולחזק את מנהיגות הקהילה הערבית.

יוזמות מרכזיות

אסטרטגיות הליבה ותחומי המיקוד העיקריים

>

שנת מעבר

תוכניות מעבר המסייעות לצעירים בחברה הערבית לעלות על מסלול של הצלחה באקדמיה ובתעסוקה
Desert Stars leadership training

המעבר מגיל ההתבגרות ושנות הבגרות הראשונות (מבית הספר לעולם העבודה) הוא זמן קריטי. יד הנדיב שואפת ליצור אסטרטגיה המתמקדת בפיתוח תוכניות במסגרת "שנת מעבר" שמטרתן היא להקנות מיומנויות רכות ורכישת שפה, ניסיון במנהיגות וכישורי חיים. תוכניות אלה יסייעו לצעירים ערבים לעלות על מסלול של הצלחה הן בהשתלבות בכוח העבודה והן ברכישת השכלה גבוהה. מטרתנו היא להניח את היסודות לצמצום אי השוויון, וזאת באמצעות תמיכה במגוון תוכניות איכותיות לשנת המעבר, המותאמות לצרכים ספציפיים של חלקים נרחבים בקרב האוכלוסיה הערבית הצעירה. תוכניות אלה יופעלו על ידי ארגונים בעלי מומחיות ביוזמות לצמצום פערים בחברה הערבית, תוך שיתוף פעולה עם מוסדות אקדמיים ועם שותפים פילנתרופיים; והן יעשו שימוש במימון ממשלתי אשר נותן עדיפות לתוכניות שנת מעבר לקידום צעירים.

> >

משאבים

משאבים

פרסומים ומדיה של יד הנדיב, חומרים שהופקו על ידי מקבלי המענקים של יד הנדיב, ופריטים נוספים שנמצאו שימושיים לעבודתנו

עוד משאבים ›
אוניברסיטת רייכמן
03/2019
עברית
מכון וייצמן
01/2018
עברית
אוניברסיטת רייכמן
01/2022
אנגלית
מרכז טאוב
01/2018
אנגלית
משרד ראש הממשלה
01/2015
עברית
الفنار
01/2018
עברית