חברה ערבית

קידום שוויון הזדמנויות לאזרחים הערבים בישראל

יד הנדיב ייסדה את תוכנית חברה ערבית לפני למעלה מעשור במטרה לקדם את החברה הערבית מתוך  מחויבות לפעול למען שוויון הזדמנויות לכל תושבי ישראל.

התוכנית מבקשת להתמקד בנושאים בעלי משקל עבור קהילה זו, המונה מיליון וחצי אזרחים. בבסיס הפעילות שלנו עומדת האמונה כי מעורבות פעילה של הקהילה הערבית והובלת מנהיגות ערבית בתכנון וביצוע, הן תנאי להצלחה. אנחנו מייחסים חשיבות עליונה לשימוש בידע שנצבר מתוך ניסיון ועל מחקר מוכח ומבוסס ראיות כדי לבנות, להעריך ולבצע התאמות במהלך הפעלת היוזמות שלנו, ומשתדלים להטמיע ערכים אלה גם בארגונים שבהם אנו תומכים.

יד הנדיב, בשיתוף עם הממשלה והג'וינט, השיקה את יוזמת התעסוקה הערבית ב-2011 כדי לענות על הצורך בשירותי תעסוקה נגישים וכוללים לאזרחי ישראל הערבים. במסגרת היוזמה הוקם אלפנאר, ארגון ללא כוונת רווח בהובלה ערבית, שמנהל את רשת מרכזי התעסוקה ברחבי הארץ. ביולי 2019, יעבור המיזם למימון ממשלתי מלא.

בשנים האחרונות יותר ויותר סטודנטים ערבים לומדים מדעים וטכנולוגיה במוסדות להשכלה גבוהה, אך ייצוגם היחסי בתפקידים בכירים באקדמיה ובתעשייה, במגזר הפרטי ובמגזר הציבורי, עדיין נמוך יחסית. יד הנדיב מבקשת לעודד את המצטיינים במדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה (STEM , לסלול את דרכם לכיוונים מגוונים ולעזור להם לתרגם את הישגיהם הלימודיים הגבוהים לשיבוץ במקומות ההולמים  את כישוריהם.

לאורך השנים המענקים שלנו גם כללו מיזם רב-שנתי לקידום האוריינות של תלמידים ערבים בשפתם, ותוכנית לשיפור שירותים ונגישות לאזרחים ערבים בעלי מוגבלויות.

בבסיס עבודתנו בקהילה הערבית הוא הרצון לטפח סיפורי הצלחה ולהעניק להם חשיפה, ולחזק את מנהיגות הקהילה הערבית.

יוזמות מרכזיות

אסטרטגיות הליבה ותחומי המיקוד העיקריים

אוריינות של דוברי ערבית

שיפור האוריינות בקרב דוברי ערבית
Arab Literacy - CET

בתוך פעילותה למען החברה הערבית יד הנדיב תומכת במאמץ רב שנתי לשיפור האוריינות בקרב תלמידי בתי הספר היסודיים הערביים. קשיים ברכישת מיומנויות קריאה בגיל מוקדם ידועים כמשפיעים באופן שלילי על יכולות הלמידה ועלולים לגרום לעיכוב חמור בהתפתחות. ברכישת מיומנויות אלה, תלמידים דוברי ערבית נאלצים להתמודד עם שתי שפות – הערבית המדוברת והערבית הספרותית. על בסיס מחקרים לשוניים בתלמידי גן  תמכה יד הנדיב במטח לצורך פיתוח מערך של עזרי הוראה חדשניים לילדים צעירים, ביניהם מילון ערבי-ערבי ייעודי לילדים (הראשון מסוגו), משחקים ועזרי לימוד לילדים דוברי ערבית כהכנה לקראת כיתה א'. כיום משתמשים בספרי הלימוד של מטח, בתכנים דיגיטליים וספרי הדרכה למורים לשפה הערבית לדוברי ערבית ילידית בבתי ספר יסודיים ובחטיבות ביניים, במאות בתי ספר ברחבי הארץ.

משאבים

משאבים

פרסומים ומדיה של יד הנדיב, חומרים שהופקו על ידי מקבלי המענקים של יד הנדיב, ופריטים נוספים שנמצאו שימושיים לעבודתנו

עוד משאבים ›
מרכז טאוב
01/2018
ערבית
מכון וייצמן
01/2018
עברית
משרד ראש הממשלה
01/2015
עברית