חינוך

קידום דרכים אפקטיביות לשיפור למידת התלמידים

המעורבות ארוכת השנים של יד הנדיב בתחום החינוך נובעת מהשאיפה לקידום המוביליות החברתית של תלמידי ישראל. בעשורים האחרונים אנו עדים להישגים נמוכים ולפערים בין תלמידים ובין בתי ספר, המוסברים בעיקר על ידי הרקע הסוציואקונומי של התלמידים ומקום מגוריהם. יד הנדיב רואה את עצמה מחויבת לסייע בשיפור של איכות הלמידה, של הישגי התלמידים ושל איכות ההוראה והניהול של אנשי החינוך במערכת החינוך. בכל פעילויותיה מסתמכת יד הנדיב על גישות מבוססות ראיות ועל מחקר וידע מעשי מישראל ומהעולם, ובונה מהלכים ארוכי טווח בשיתוף פעולה עם גופים רבים בשדה החינוך. יד הנדיב מחויבת לתוצאות, להערכה ולביקורת עצמית מתמדת כדי לשמור על רמת יישום גבוהה.
יד הנדיב מתמקדת במיזמים מערכתיים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי על מנת לסייע למערכת לבצע שינויי עומק לאורך זמן. אלה המרכזיים שבהם:
אבני ראשה – המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית הוקם בשנת 2007 והוא מיזם משותף של יד הנדיב עם משרד החינוך.
מהלך השקפה אשר נוסד ב-2016 בשיתוף עם מטה משרד החינוך והמחוזות. 
מישרים הוא מיזם משותף של משרד החינוך, משרד האוצר ויד הנדיב שהחל לפעול ב-2019.
יוזמת הלמידה הרגשית-חברתית (SEL) הושקה ב-2021 ומטרתה לפתח, לבחון וליישם ידע יישומי מבוסס ראיות מההקשר הישראלי ביחס ללמידה רגשית וחברתית של ילדים, נוער, צעירים ואנשי חינוך בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.

מיזמים אלו ממשיכים את מסורת יד הנדיב של השקעה בחינוך, כפי שהיא באה לידי ביטוי בהקמת הטלוויזיה החינוכית, האוניברסיטה הפתוחה, היוזמה למחקר יישומי בחינוך והמרכז לטכנולוגיה חינוכית (מטח), הכולל גם את MindCET – חממה חדשנית לטכנולוגיה חינוכית.

 

יוזמות מרכזיות

אסטרטגיות הליבה ותחומי המיקוד העיקריים

> > > >

אבני ראשה – המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית

קידום מנהיגות בית ספרית לשיפור הוראה ולמידה
Avney Rosha - Israel Institute for School Leadership

למנהלי בתי הספר ישנו תפקיד מכריע בשיפור החינוך ובשיפור הלמידה, בין היתר על ידי המנופים הבאים: חזון בית הספר, יעדים ונורמות עבודה; תרבות בית ספרית; פיתוח מקצועי של המורים ושל מנהיגות הביניים; פיתוח שיטות עבודה והתמקצעות בהוראה; תהליכי מדידה, הערכה וניהול המבוססים על נתונים; קשר בין בית הספר לכלל בעלי העניין, לרבות הורים. על סמך הידע המחקרי והניסיון המעשי הקימו יד הנדיב ומשרד החינוך בשנת 2007 את 'אבני ראשה – המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית'.

'אבני ראשה' הוסמך להציע הכשרה ופיתוח מקצועי למנהלי בתי הספר ברחבי הארץ – מנהלים מכהנים ומנהלים שטרם נכנסו לתפקיד – והוא מתמקד במנהיגות פדגוגית, כלומר בהיבטים ניהוליים המכוונים לשיפור מתמשך של ההוראה, החינוך והלמידה. כמו כן הוא עוסק בבניית משאבים של ידע יישומי, בפיתוח שיטות למידה והכשרה מעשית, בהכוונה בראשית הקריירה וכן בשימוש יעיל במחקר, בנתונים ובידע יישומי בתהליכי קבלת החלטות.

במשך למעלה מעשור של פעילות העניק המכון הכשרה וליווי צמוד לכ-2,500 פרחי ניהול ולמנהלים חדשים (בישראל יותר מ-5,000 מנהלים מכהנים). על פי הערכה של הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) שבוצעה כארבע שנים לאחר הקמת אבני ראשה, 80% מהמנהלים רואים בשיפור ההוראה והלמידה את משימתם העיקרית (לעומת 5% בעת הקמת 'אבני ראשה'). שיעור ההשתלבות בתפקידי ניהול של בוגרי תוכניות ההכשרה הוכפל מ-25% ללמעלה מ-50% והוא עומד בקנה אחד עם הסטנדרטים הבינלאומיים.

מכון 'אבני ראשה' משקיע בהכשרות ובפיתוח מקצועי בסטנדרטים גבוהים, ועיקר הדגש הוא על פיתוח ידע מעשי מוכח והטמעתו בכל תחומי הפעילות בבית הספר. משנת 2022, בעקבות מדיניות של משרד החינוך, 'אבני ראשה', בשיתוף מחוזות במשרד החינוך, רשויות מקומיות ורשתות חינוך, מקדם מתווה אסטרטגי להכשרת מנהלים במהלך עבודתם, שמטרותיו העיקריות הן שיפור התהליכים להכשרת פרחי הניהול בישראל ובניית עתודות לניהול.

אתר אבני ראשה 

משאבים

משאבים

פרסומים ומדיה של יד הנדיב, חומרים שהופקו על ידי מקבלי המענקים של יד הנדיב, ופריטים נוספים שנמצאו שימושיים לעבודתנו

עוד משאבים ›

שיח מודע עוני עם הורים – עקרונות מרכזיים לימי שיגרה ובעת אסון

מישרים
02/2024
עברית

כיצד בתי ספר יכולים לצמצם את ההשפעה של אסונות על אוכלוסיות בעוני והדרה?

מישרים
02/2024
עברית

חינוך לחיי עבודה וקריירה - כיוונים מתוך התיאוריה, המחקר והפרקטיקה

יוזמה: מרכז לידע ומחקר בחינוך
12/2022
עברית
היזמה למחקר יישומי בחינוך
01/2016
אנגלית
השקפה
01/2016
עברית

דוח ועדת המומחים לנושא למידה רגשית-חברתית

Yozma
04/2024
עברית