למידה רגשית-חברתית (SEL)

SEL IMAGE
אתגר
מימוש הפוטנציאל של למידה רגשית-חברתית (SEL) בפעילויות חינוכיות במערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית, בכדי לאפשר לילדים ובני נוער לפתח ידע, מיומנויות ועמדות המסייעים בניהול רגשות, מחשבות והתנהגויות
חזון
מוסדות חינוך, רשויות מקומיות, ארגוני מגזר שלישי ומשרד החינוך ישלבו למידה רגשית-חברתית בפעילויות חינוכיות לילדים ובני נוער על בסיס ידע יישומי שפותח בישראל
מטרה
חיזוק המוביליות החברתית של ילדים ונוער במערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית באמצעות פיתוח, הפצה והטמעה של ידע יישומי מתחום הלמידה החברתית-רגשית המבוסס על ראיות מתוך הקשר מקומי

היוזמה הושקה בשנת 2021 בהתבסס על מחקרים רבים, בתחומי הפסיכולוגיה, מדע המוח, החינוך, הכלכלה והסוציולוגיה, המעידים כי אחד המנופים המרכזיים לקידום מוביליות חברתית הוא היכולת של ילדים ובני נוער לנהל את רגשותיהם, מחשבותיהם והתנהגויותיהם באופנים המאפשרים להם להצליח בבית הספר ובמערכות היחסים עם עמיתים ומבוגרים בעבודה ובחיים הפרטיים.

היוזמה מפתחת ידע יישומי בתחום SEL באמצעות 5 שותפויות. כל שותפות מהווה התערבות SEL רב-שנתית שמציעה מענה לבעיות מקומיות באמצעות מגוון כלים. השותפויות כוללות מהלכי פיתוח, הטמעה והערכה משותפים לרשויות מקומית, אקדמיה וארגוני מגזר שלישי. הרשויות שבהן היוזמה פועלת – נהריה, מע'אר, באקה אל-ע'רביה, בני ברק וגני תקווה – מגוונות מבחינה דמוגרפית, תרבותית וסוציואקונומית, במטרה ללמוד כמה שיותר על כלל האוכלוסייה הישראלית. מלבד הרשות המקומית, בכל שותפות חברים 2–4 ארגונים מהאקדמיה, מהמגזר השלישי ומארגונים מקומיים. מטה היוזמה הוקם בשנת 2022, הוא פועל בתיאום עם משרד החינוך ומלווה את השותפויות בפעילויותיהן כדי להרחיב את השפעתן וללמוד מהנעשה בשטח.