ייעור עירוני והצללה

Urban Forestry and Shading
אתגר
התחממות גוברת של ערי ישראל והיעדר הצללה בייחוד במרחבים הציבוריים
חזון
מרחבים עירוניים מוצלים ונוחים להליכה בעיקר באמצעות עצים - פתרון מבוסס טבע בעל תועלות רבות נוספות בהתמודדות עם שינוי אקלים
מטרה
שיפור משמעותי ומדיד בכיסוי הצל בערים מובילות תוך פיתוח והנגשת ידע ופרקטיקות אפקטיביות לייעור עירוני והצללה לכלל הרשויות המקומיות בישראל

ב-2022 השיקה יד הנדיב אסטרטגייה להתמודדות עם שינויי האקלים ועליית הטמפרטורות בערים, באמצעות נטיעה ותחזוקה מושכלות של עצים, הגנה על עצים קיימים, שימוש בנתונים לצורך ניהול היער העירוני ורתימת הציבור והקהילה לקידום פעולות אלה. האסטרטגייה מבוססת על ניסיון מוכח ועל מחקר אודות היכולת של הצללה טבעית באמצעות עצים להוריד את הטמפרטורה ("לשפר את הנוחות התרמית") במרחבים מוגדרים בהיקף של עד 25 מעלות צלסיוס. אנו פועלים בשיתוף פעולה עם גופי ממשלה, רשויות מקומיות, גופים מקצועיים ואקדמיים כדי לפתח ולהפיץ ידע וכלים פרקטיים לייעור עירוני והצללה, וללוות מקצועית רשויות מקומיות בהטמעה של כלים אלה. לשם כך, הקמנו יחד שם שותפינו את "המרכז לייעור עירוני והצללה" במועצה לבנייה ירוקה, אשר מלווה כיום 21 רשויות מקומיות בקידום תוכניות ייעור עירוני ובביצוע פרוייקטי נטיעות והגנה על עצים. מספר ערים נבחרות ("רשויות מובילות") יקבלו מהמרכז מעטפת תמיכה מעמיקה לצורך למידה והדגמה של פרקטיקות מיטביות.

במקביל לפיתוח ידע ותמיכה מקצועית ברשויות מקומיות, אנחנו מקדמים תוכניות להעלאת המודעות הציבורית בכל הנוגע לחשיבות העצים במיתון החום העירוני, ולהגברת ההשתתפות של קהילות מקומיות בהגנה על עצים ובנטיעות. תוכניות אלה נועדו לעודד את הרשויות המקומיות לאמץ את הצעדים האמיצים הנדרשים לקידום ייעור והצללה וכן לרתום כוחות נוספים הן מהחברה האזרחית והן מהמגזר הפרטי להצטרף למאמצים אלו. יעדי האסטרטגיה המרכזיים הם: שיפור של 25% במדד כיסוי הצל ברשויות המובילות בתוך 15 שנים; יצירת תשתית ידע ונתונים איכותית, מקיפה ונגישה לטובת כל ערי ישראל; ניהול היער העירוני מבוסס נתונים ומעקב אחר יעדים לאומיים; 100 אלף עצי צל חדשים ועצים וותיקים יותר מוגנים.

 

 

תוכנית אסטרטגית לאומית להצללה ולקירור במרחב העירוני באמצעות עצים

המשרד להגנת הסביבה
12/2023
עברית
המשרד להגנת הסביבה
12/2023
עברית
מרכז טאוב
01/2024
אנגלית