פרס רוטשילד

ב-1959 יסדה יד הנדיב את פרסי רוטשילד במטרה לתמוך, לעודד ולקדם את המדעים ואת מדעי הרוח בישראל. הפרסים מוענקים כאות הוקרה על פרסומים מקוריים וחשובים בתחומי הידע הבאים: מתמטיקה/מדעי המחשב והנדסה, כימיה י ופיסיקה, מדעי החיים, מדעי היהדות, מדעי הרוח והחברה. פרסים במדעי הטבע, המדעים המדויקים וההנדסה, מוענקים מדי שנתיים; פרסים במדעי הרוח והחברה מוענקים מדי ארבע שנים.

מי רשאי להגיש מועמדות?

חוקרים שתרמו תרומה מקורית ומשמעותית בתחומי הפרס

כיצד מגישים מועמדות?

מועמדים לפרס מוגשים על-ידי נשיאים, רקטורים, דיקני פקולטה וראשי מחלקות אקדמיות רלוונטיות מהאוניברסיטאות בישראל; חברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ומקבלי פרס בעבר בתחום האקדמי בו זכו.

זוכים

Gallery Year
2018

חברי ועדה

פרס רוטשילד
יו"ר
פרופ' שפי גולדווסר, נציגת יד הנדיב
פרופ' מנחם יערי, נציגו של הלורד רוטשילד
ד"ר לאה נס, נציגת ראש הממשלה
פרופ' חיים טייטלבאום, נציג שר החינוך
פרופ' דפנה לוינסון-זמיר, נציגת האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' אלי זלדוב, נציג מכון ויצמן למדע
פרופ' שמעון ברנדון, נציג קורטוריון הטכניון
פרופ' מרגלית פינקלברג, נציגת נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
פרופ' נוגה אלון, נציג חבר הנאמנים של אוניברסיטת תל אביב