מורים מובילים (מו"פ השקפה)

Teacher Leaders
אתגר
מיקוד הפיתוח המקצועי של מורים בשיפור פרקטיקות ההוראה בכיתה כדי לשפר את הלמידה
חזון
תהליך של למידת עמיתים בתוך בתי הספר, תמיכה מקצועית הדדית והעצמת המנהיגות הבית ספרית, תוך כדי תרומה לשיפור מתמשך בהוראה ובלמידה
מטרה
הקמה והובלה של קהילות מורים שחוקרות את פרקטיקות ההוראה שלהן, ובכלל זה מבצעות רפלקציה על עבודתן מתוך שימוש בנתונים ובידע, מעלות פתרונות מעשיים לאתגרי היום-יום ומשתפות בשיטות עבודה מיטביות

מהלך 'השקפה' הושק ב-2015 בהובלה משותפת של משרד החינוך ויד הנדיב. המהלך מנוהל ברמה הארצית על ידי מינהל עובדי הוראה במשרד החינוך ומו"פ 'השקפה' – יחידה ייעודית שהוקמה ב-2016 במכון מופ"ת לטובת קידום המהלך. ברמה המחוזית המהלך מנוהל על ידי המפקחות על הפיתוח המקצועי, מדריכות מחוזיות של 'השקפה' ומדריכות בית ספריות.

המהלך מתבסס על גוף מחקר נרחב המדגים כי פיתוח מקצועי איכותי הוא כלי יעיל לשיפור ההוראה וכי ההוראה היא הגורם הבית ספרי המשפיע ביותר על הישגי התלמידים. בהתאם לכך, המהלך מקדם פיתוח מקצועי של מורים באמצעות קהילות בית ספריות של למידת עמיתים בהובלת מורות ומורים מבית הספר. הקהילות מגוונות, אך כולן ממוקדות בפרקטיקות הוראה מיטיבות: רפלקציה, ניתוח, ביקורת, חילוץ תובנות ויישום בכיתה. מחקרי הערכה מטעמם של מגוון גופי מחקר, שראשיתם ב-2015, מצביעים על כך שהמיזם הביא לשיפור ניכר בהתפתחות המקצועית של המורים.

מו"פ 'השקפה' מציע לצוותי החינוך תמיכה ופיתוח מקצועי ברמה הארצית, מפתח פרקטיקות ומתודולוגיות עבודה לקהילות, מרכז את מאמצי ההערכה של המהלך, מקדם שיתוף בידע ומספק הנחיה מקצועית למובילות המהלך במחוזות.

במסגרת המהלך פועלים ברחבי הארץ מעל 5,000 מורים מובילים, והם פועלים עם מעל 35,000 עמיתים בכ-1,700 בתי ספר בכל מחוזות משרד החינוך.

 

השקפה
01/2016
עברית