שיקום נהרות וניהול אגני היקוות

נחל תנינים
אתגר
הדרדרות משמעותית של נהרות ונחלים וניהול מבוזר
חזון
נהרות נקיים ואיתנים, בתי גידול של מים מתוקים התומכים במגוון הביולוגי הייחודי של ישראל, בנוף ובפעילויות הפנאי
מטרה
80% מהנהרות בישראל משוקמים לרמה אקולוגית "טובה" בתוך 15 שנה

יד הנדיב משתפת פעולה עם בעלי העניין העיקריים בתחום במטרה לתמוך בתכנון ויישום של מסגרת פעולה לטובת שיפור של מצב הנחלים בישראל. היא עושה זאת באמצעות ניהול משולב של מים, קרקע ומערכות אקולוגיות באגני ההיקוות– בהשראת דירקטיבת המים של האיחוד האירופי (EU Water Framework Directive) משנת 2000.

בעשרים השנים הראשונות לקיום המדינה היה עליה לספק מים ומזון לאוכלוסייה גדלה והולכת ולפתח חקלאות מודרנית. לשם כך יזמה ישראל וביצעה מיזמים לאומיים ראויים לציון, שהתבססו בעיקר על ניצול משאבי המים והקרקע הקיימים תוך שינוי של תוואי נחלים ופגיעה במערכת האקולוגית. כתוצאה אנחנו עומדים היום בפני נחלים מיובשים ומזוהמים ונחלים שזרימתם ומבניהם שונו, מעיינות שנוצלו עד תום או מי תהום שנשאבו יתר על המידה.

לאחר עשרות שנים של התדרדרות נראים סימנים של הזדמנות לשפר את מצבם של נחלי  ישראל: זיהום המטופל ברובו יחד עם התפלת מים בסדרי גודל מסיביים - מאפשרות הזרמה של מים טבעיים לנחלים. יד הנדיב רואה את תפקידה העיקרי בתמיכה בתכנון, בבניית ידע, ברתימת ניסיון מעשי ובתמיכה בארגונים בעלי ניסיון בגיוס ועירוב הציבור. אנחנו מקווים לראות  גופים  כמו רשויות ניקוז ונהרות משתמשים בכלים ומתודולוגיות של ניהול אינטגרטיבי של נהרות; יותר יוזמות לשיקום נהרות המיישמות את הגישה האינטגרטיבית; ושיפור מדיד במצב האקולוגי של ונחלים ובתי גידול לחים .

מפת נחל ציפורי

LYGM Environmental Projects
03/2019
אנגלית
View Image
מפת נחל ציפורי
Pew Charitable Trusts
07/2019
אנגלית