מצוינות ערבית

Davidson Enrichment Programme for Arab Students
אתגר
אובדן כשרונות ערביים לאורך המסלול לקריירה במדעים ובהנדסה
חזון
ייצוג מוגבר של ערבים בקרב סגל אוניברסיטאי ובתפקידים בכירים בתעשייה בתחומי המדע והטכנולוגיה
מטרה
הגדלת מספר הסטודנטים הערבים בחוגי מדע וטכנולוגיה וחשיפתם לאפשרויות קריירה ולמודלים לחיקוי

בשנים האחרונות גדל מספר התלמידים הערבים במקצועות המדע והטכנולוגיה, אך הייצוג שלהם במשרות גבוהות ובתפקידי מפתח נותר נמוך. יוזמת המצוינות הערבית מבקשת לסלול את דרכם של סטודנטים ערבים מצטיינים כדי לעזור להם להתקבל ללימודי מדע והנדסה באוניברסיטאות, לסייע להם, להשלים את לימודיהם ברמה גבוהה ולהמשיך לקריירות שיהלמו לכישוריהם בתעשייה או באקדמיה.

הגישה שיד הנדיב נוקטת היא לטפח אנשים מוכשרים שישמשו מודל לחיקוי בקהילה שלהם. הקרן מבקשת לתמוך גם בשינויים בתוך המוסדות עצמם (מבית הספר התיכון ועד האקדמיה והתעשייה) שיעזרו לצעירים ערבים להצליח. כיום האסטרטגיה תומכת בתוכניות לאורך המסלול החינוכי מבית הספר התיכון ועד האוניברסיטה.
 

מכון דוידסון מפעיל תכנית חוץ-בית-ספרית (מעלה), המציעה קורסים מתקדמים בפיזיקה ובמדעים לתלמידי תיכון ערבים מצטיינים בצפון הארץ. בראש ועדת ההיגוי המדעית עומד פרופ' חוסאם חאיק מהטכניון.

בתוך האוניברסיטאות, יד הנדיב תומכת בתוכניות חניכה ומלגות לסטודנטים מבטיחים בתואר ראשון שיקלו את המעבר שלהם לתארים שני ושלישי ב-STEM. כמו כן אנו משתפים פעולה עם המועצה להשכלה גבוהה בהענקת שתי מלגות מעו"ף שנתיות לאנשי סגל אקדמי בתחומי המדע. 

 

מכון וייצמן
01/2018
עברית

השכלה גבוהה בישראל 2016-2017

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
01/2016
עברית