מדעי החיים

Life Sciences
אתגר
התגברות על חסמים מוסדיים, טכנולוגיים ורגולטוריים, באופן שיאפשר לישראל להשתמש במערכת הרפואית המתקדמת שלה, במחקר האיכותי במדעי החיים ובתחומים חישוביים ובבסיסי הנתונים של רשומות רפואיות אלקטרוניות שברשותה ולהפוך למובילה עולמית בתחום הרפואה ממוקדת אישית
חזון
קידום דור המחקר הבא במדעי החיים בישראל באמצעות תמיכה במחקר ובתשתיות לאומיות חיוניות ברפואה ממוקדת-אישית
מטרה
אקוסיסטם שיבטיח לחוקרים גישה לרשומות רפואיות; שיתוף נתונים בקנה מידה רחב; מסגרות רגולטוריות המסוגלות לתת מענה הולם; שיתופי פעולה בין-תחומיים ובין-מוסדיים; פרויקטים ברמה עולמית באוניברסיטאות ובמערכת הרפואית

אסטרטגיית התמיכה של יד הנדיב במדעי הטבע שואפת לסייע לחוקרים הישראלים לייצר מחקר חלוצי וחדשני ברפואה מותאמת אישית.  רפואה מותאמת (ממוקדת( אישית לוקחת בחשבון מגוון משתנים: גנטיים, סביבתיים והתנהגותיים, בחקר הבריאות. גישה זו לדעת רבים, צפויה לחולל את המהפך הבא במחקר ובטיפול הרפואי. אנחנו מבקשים לקדם את מעמדה הבינלאומי של ישראל בתחום זה על ידי שיפור הנגישות של החוקרים למידע גנומי ומולקולרי של כל מטופל, וכן את הנגישות אל משאבי המידע העצומים שנצברו ברשומות הרפואיות הדיגיטליות שבידי המערכת הרפואית הישראלית, תוך קידום תרבות של שיתוף פעולה ושיתוף במידע.

יד הנדיב תומכת ביוזמה  למען רפואה מותאמת-אישית (IPMP)  – שותפות של יד הנדיב, קרן קלרמן והקרן הלאומית למדע, בתמיכת הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) וישראל דיגיטלית. היוזמה מבקשת למנף את ההתפתחויות האחרונות בשיטות המחקר החישובי, במחקר הביו-רפואי ובתחומי מחקר נוספים על מנת לקדם מחקר בסיסי ולפתח שיטות דיאגנוסטיות וטיפוליות חדשות על ידי חוקרים ישראלים באוניברסיטאות, בבתי חולים ובמוסדות רפואיים אחרים בארץ.

IPMP מופעלת בידי הקרן הלאומית למדע ומעניקה תמיכה למחקר עדכני בתחום הבריאות, תוך תמיכה בבניית תשתיות מידע וטיפוח תרבות של שיתוף פעולה בין מוסדות מחקר וטיפול. היוזמה פועלת מתוך מחויבות לטובת הציבור, שיתוף נרחב של מידע לצורכי מחקר, תוך שקיפות מרבית והקפדה על כללי אתיקה מחמירים. סך התמיכה צפוי להגיע ל-60 מיליון דולר במשך חמש שנים.

ג'רוזלם פוסט
05/2019
אנגלית
מכון ון ליר בירושלים
10/2020
אנגלית
שותפות רפואה מותאמת-אישית בישראל
10/2020
אנגלית