תעסוקה בחברה הערבית

Arab Employment
אתגר
התגברות על חסמים בשילוב אזרחים ערבים בתעסוקה הולמת לכישוריהם בשוק העבודה
חזון
צמצום רמות העוני והעלאת שיעור התעסוקה בקרב הציבור הערבי בישראל
מטרה
יצירת תשתית להשמה, פיתוח שיטות עבודה מיטביות (best practices) וידע על קידום תעסוקה בחברה הערבית

היוזמה לתעסוקה בחברה הערבית, שותפות בין ממשלת ישראל, הג'וינט ויד הנדיב, נחנכה ביולי 2011 במטרה להעלות את שיעור המועסקים הערבים בישראל. היוזמה תרמה באופן משמעותי להגדלת שיעורי התעסוקה ושימשה גשר אל החברה הישראלית בכללותה עבור אזרחים ערבים רבים. הממשלה מעניקה חבילה מקיפה ונגישה של שירותי תעסוקה באמצעות רשת מרכזי תעסוקה שהוקמה ביישובים ערביים. על מנת להבטיח הובלה והשתתפות של החברה הערבית בכל שלבי היוזמה, הקימו יד הנדיב והג'וינט מלכ"ר, אלפנאר, והיא אשר מפעילה את השירותים והמרכזים האלה, שהממשלה מממנת. 

כיום פועלים ביישובים ערביים ברחבי הארץ 24 מרכזי תעסוקה. הם מקיימים מגוון רחב של פעילויות יישוג (outreach) ותוכניות הכשרה, עוסקים בפיתוח קשרים עם מעסיקים ברדיוס קרוב או רחוק יותר, ופועלים באופן פרטני עם המשתתפים על-מנת להבטיח השמה, תוך תמיכה מתמשכת המיועדת להגביר את יציבות העסקתם ואת קידומם המקצועי. 

כחלק מגישתה המקיפה, היוזמה שואפת להתמודד עם חסמים המונעים העסקה על ידי מעסיקים מרכזיים בישראל. לצורך כך, תומכת יד הנדיב בעבודתו של מיזם קולקטיב אימפקט עם חברות מובילות בישראל, הפועל להבהרת הכדאיות בהעסקת עובדים ערבים. כמו כן הקרן תומכת בעבודתו היישומית של פרופ' עירן הלפרין מהמרכז הבינתחומי הרצליה, המבוססת על מחקריו בפסיכולוגיה חברתית בתחום

الفنار
01/2018
עברית
מרכז טאוב
01/2018
אנגלית