מדעי הרוח

Humanities
אתגר
ירידה מתמדת בעניין של הציבור הרחב ושל סטודנטים במדעי הרוח לצד דגש נמוך לתחום מצד מוסדות אקדמיים
חזון
מחקר והוראה דינמיים, משפיעים ובני-קיימא בתחומי מדעי הרוח באוניברסיטאות
מטרה
קידום תכניות מחקר יוצאות דופן במדעי הרוח; הגברת החשיפה לקורסים וללימודי תואר והעלאת הרישום אליהם; תמיכה בגישות חדשניות באופן שיביא להכרה במדעי הרוח כחלק בלתי נפרד מחינוך אוניברסיטאי

רמה גבוהה של מחקר והוראה במדעי הרוח הכרחית לחברה פעילה ותוססת. היא מאפשרת מחויבות עמוקה ומשמעותית של האדם עם ההיסטוריה שלו ושל אחרים, והערכה לזמן ולמאמצים בהפצת אומנות, מוזיקה וספרות. על מנת להשיג זאת יש צורך בחוקרים אקדמאיים מצטיינים מדיסיפלינות מגוונות במדעי הרוח, אשר מסוגלים להעביר את הידע שלהם לתלמידים ולציבור הרחב.

המאמץ העיקרי קשור בתמיכה בתכניות אקדמיות חדשות באמצעות הקרן למדעי הרוח (שותפות עם ועדת לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה ות"ת). יוזמת רוטשילד לתכנון ארוך טווח של סגל במדעי הרוח ,תכנית מענקים ששמה לה למטרה לתמוך בפיתוח תחומים אקדמיים בעלי פוטנציאל גבוה להשפעה אינטלקטואלית, תרבותית וחברתית  על ידי קידום התכנון ארוך הטווח וגיוס ממוקד של סגל  אקדמי.

דו"ח מצב מדעי הרוח

המועצה להשכלה גבוהה
01/2016
עברית