מישרים

Meisharim filtered
אתגר
במערכת החינוך ישנם כ-3,000 בתי ספר יסודיים, מתוכם כ-450 מוגדרים בעלי הישגים נמוכים, ובהם כ-160 בעלי ההישגים הנמוכים ביותר. נתון זה מעיד על חולשה מערכתית, והיא משפיעה על הצלחת התלמידים בחינוך העל-יסודי, בהשכלה הגבוהה ובתעסוקה העתידית, ולפיכך על סיכוייהם למוביליות חברתית
חזון
האצת המוביליות החברתית של בוגרי בתי הספר של 'מישרים', הגברת האפקטיביות של התערבויות אחרות בבתי ספר דומים וקידום ההוגנות בחינוך היסודי בישראל
מטרה
הדגמת מהפכים בבתי ספר תת-משיגים וביסוס ידע יישומי לטובת בתי ספר נוספים

'מישרים' הוא מיזם משותף של משרד החינוך, משרד האוצר ויד הנדיב אשר פועל משנת 2019.
המיזם מתמקד בבתי ספר יסודיים תת-משיגים המשרתים אוכלוסיות מרקע סוציואקונומי נמוך, מבקש לחולל בהם תהליכי שיפור מואצים, מדידים ובני קיימא ולפתח בהם תהליכי למידה שיאפשרו לחלץ ידע על מנופי השינוי ועל התנאים להפעלה אפקטיבית שלהם. 3 ארגוני מגזר שלישי מלווים את בתי הספר במיזם: ברנקו וייס, המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך וכל ישראל חברים (כי"ח). השותפים מניעים התערבות מקיפה בבתי ספר, במטרה לבסס מנהיגות בית ספרית, לשפר את איכות ההוראה והלמידה ולהגביר את תחושת המסוגלות של הצוות החינוכי. כתוצאה מכך לאנשי הצוות יש היכולת לספק לתלמידים את הנדרש בהיבט הלימודי, הרגשי והחברתי. המיזם מלווה 36 בתי ספר ב-3 מחזורים, למשך 5 שנים כל אחד, בכלל המגזרים ובפריסה ארצית – מרמת הגולן ועד אילת.

למיזם מספר תוצאות משביעות רצון בתחומי אוריינויות היסוד, מסוגלות התלמידים, מסוגלות הצוות ומעורבות ההורים. בחלוף מספר שנות פעילות ניכרות תוצאות חיוביות בכל המדדים.
במקביל למיזם בבתי הספר ובשיתוף 'אבני ראשה', פותחה תוכנית 'מיטיבי דרך' להכשרת מנהלים מכהנים לניהול עתידי של בתי ספר תת-משיגים. התוכנית אורכת שנה והכשירה כבר מחזורים אחדים. בעקבותיהם צפויה מערכת החינוך ליהנות מהיצע של מנהלות ומנהלים בעלי יכולות גבוהות לניהול בתי ספר תת-משיגים.

קידום הוגנות בתהליך רכישת הקריאה

משרד החינוך
05/2023
עברית

התארגנות ללמידה מהבית לבתי ספר מישרים

יד הנדיב
08/2020
עברית

כיצד בתי ספר יכולים לצמצם את ההשפעה של אסונות על אוכלוסיות בעוני והדרה?

מישרים
02/2024
עברית

שיח מודע עוני עם הורים – עקרונות מרכזיים לימי שיגרה ובעת אסון

מישרים
02/2024
עברית