מישרים

Meisharim filtered
אתגר
במערכת החינוך פועלים כ-450 בתי ספר יסודיים (מתוך 2500 בסך הכל) המוגדרים כבעלי הישגים נמוכים, מתוכם, כ-160 בעלי ההישגים הנמוכים ביותר. נתון זה מעיד על כשל מערכתי המשפיע על הצלחת התלמידים בחינוך העל-יסודי, בהשכלה הגבוהה ובשוק העבודה ולפיכך על סיכוייהם למוביליות חברתית
חזון
האצת המוביליות החברתית של בוגרי בתי הספר של מישרים, הגברת האפקטיביות של התערבויות אחרות בבתי ספר דומים וקידום ההוגנות בחינוך היסודי בישראל
מטרה
שיפור בר-קיימא מואץ ומדיד בבתי-ספר יסודיים תת-משיגים המשרתים תלמידים מרקע סוציואקונומי נמוך, תוך פיתוח ידע המנגיש מודלים ופרקטיקות לתהליכי התערבות אפקטיביים

"אָז תָּבִין צֶדֶק וּמִשְׁפָּט וּמֵישָׁרִים כָּל מַעְגַּל טוֹב" (משלי פרק ב', פסוק ט')

"מישרים" הינו מיזם משותף של משרד החינוך, משרד האוצר ויד הנדיב שפועל משנת 2019. המיזם מבקש לבצע שינויים ברי-קיימא בבתי ספר יסודיים תת-משיגיים המשרתים תלמידים מרקע סוציואקונומי נמוך מכלל האוכלוסייה הישראלית.

את תהליכי השינוי הבית ספריים מלווים ארגוני מגזר שלישי בעלי תיאוריית שינוי רלבנטית ויכולות מתאימות: ברנקו וייס, המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך, כל ישראל חברים ותובנות בחינוך. הגופים בונים תהליך התערבות חמש שנתי במספר זירות בבתי הספר בהתבסס על מיפויים מקיפים. בין היתר, ההתערבות כוללת ליווי למנהל, פיתוח מקצועי בתחום אוריינויות היסוד, תהליכי הערכה ומדידה, שיפור המענה הרגשי והאקלימי, בניית מרחבי למידה ועוד. המיזם רואה את דמות המנהל כרכיב המשמעותי ביותר ביכולת ההובלה של תהליכים בית ספריים ומפעיל תוכנית להכשרה וליווי של מנהלי בתי ספר תת-משיגיים בשיתוף עם מכון 'אבני ראשה'. 

מיזם מישרים פועל בפריסה ארצית בכלל המגזרים. המיזם עתיד להתרחב לכ-36 בתי ספר, כאשר משך ההתערבות בכל בית ספר הינו 5 שנים.

התארגנות ללמידה מהבית לבתי ספר מישרים

יד הנדיב
08/2020
עברית