הלורד (ג'ייקוב) רוטשילד (2024-1936)

יד הנדיב אבלה על פטירתו של נשיא הקרן, הלורד (ג’ייקוב) רוטשילד (1936-2024), אשר כיהן בתפקיד זה משנת 2018. קודם לכן כיהן הלורד רוטשילד כיושב ראש הקרן במשך כשלושה עשורים (1989-2018).

יהיו פירות מפעלו הפילנתרופי בישראל – ובהם בניין בית המשפט העליון, האוניברסיטה הפתוחה, רמת הנדיב והספרייה הלאומית – ברכה למשפחתו ולעם ישראל.  

 

צילום: יוראי ליברמן

Lord (Jacob) Rothschild