מורים מובילים

Teacher Leaders
אתגר
מיקiד הפיתוח המקצועי של מורים בפרקטיקות ההוראה ושיפור למידת תלמידים
חזון
שדרת מורים איכותית אשר מובילים למידת עמיתים בתוך בתי הספר, מעניקים תמיכה מקצועית ומחזקים את מנהיגות בית הספר, תוך שהם תורמים לשיפור מתמשך בהוראה ובלמידה
מטרה
שיפור הפיתוח המקצועי על ידי: עבודה פנים בית ספרית; העלאת פתרונות מעשיים; טיפול בבעיות יומיומיות; עבודה בקהילות מורים אשר עושות רפלקציה על עבודתן תוך שימוש בנתונים ובידע; שיתוף בשיטות עבודה מיטביות; ופיתוח ויישום טכניקות לימוד אפקטיבי יותר

אסטרטגיית מורים מובילים – השקפה –  הושקה ב-2015, והיא  שואפת לשפר את תהליכי הפיתוח המקצועי של מורים כדי  להשפיע על איכות ההוראה, ובאמצעותה – על הלמידה. האסטרטגייה מתבססת על מחקרים שמראים כי פיתוח מקצועי איכותי הוא כלי יעיל לשיפור ההוראה וכי ההוראה היא הגורם הבית-ספרי החשוב ביותר ללמידה ולהישגים הלימודיים של התלמידים.

היוזמה מטפחת פיתוח מקצועי למורים בקנה מידה רחב, בדרך של למידת עמיתים המובלת על-ידי מורים בתוך בתי הספר. היא מתמקדת בפרקטיקות הוראה בכיתה, ומספקת למורים הזדמנות "לצפות", לנתח ולבקר את עבודתם, לזהות דפוסי פעולה וליישם את מה שלמדו על-מנת להביא לשיפור בהוראה ובלימוד בכיתה.הערכות שבוצעו ב-2017 מצביעות על כך שתוכן המהלך הביא לשיפור משמעותי בהתפתחות המקצועית של המורים.

בשנת 2016 הקימה יד הנדיב את  "מרכז מורים מובילים" במכון מופת כדי לתת תמיכה מקצועית ברמה הארצית ולספק ידע מבוסס והנחיה מקצועית לכל המשתתפים במהלך. נכון לסוף שנת 2019, פועלים ברחבי הארץ כ-2,000 מורים מובילים, אשר עבדו עם כ-10,000 עמיתים ב-600 בתי ספר בכל המחוזות.

יד הנדיב
01/2015
עברית