מענקים

מענקי תוכן

יד הנדיב יוזמת ותומכת בפרויקטים בשותפות עם גופים ומוסדות בתחומים הבאים: מצוינות אקדמית, חינוך, סביבה וחברה ערבית. בתכניות אלו הקרן אינה מקבלת בקשות לתמיכה או פניות יזומות מארגונים. למידע נוסף על תחומי המיקוד שלנו בכל תוכנית הכנסו לדף התוכנית הרלוונטי. אם הוזמנתם להגיש בקשה למענק צרו קשר עם איש הצוות שאליו הופניתם. אם קיבלתם שם משתמש וסיסמה, תוכלו לנהל את הבקשה שלכם על ידי לחיצה על כפתור הכניסה.

מענקי חברה וקהילה

במסגרת תכנית מענקי חברה וקהילה, יד הנדיב מקבלת בקשות לתמיכה חד-פעמית (לשנה אחת) במיזמים מעמותות שבידיהן אישור ניהול תקין בתוקף. מענקים אלה יינתנו בסכום שאינו עולה על 150,000 ₪. כדי לברר אם העמותה שלכם זכאית למענק במסגרת מענקי חברה וקהילהקראו את הנחיות הקרן.

ניתן להגיש בקשה ראשונית באמצעות טופס מקוון בלבד דרך האתרארגון מוזמן להגיש בקשה אחת בלבד בכל סבב הגשה; בקשות נוספות לא תשקלנה. בקשות ניתן להגיש בשני מועדים במהלך השנה: 

לתשומת לבכם: סבב חורף של בקשות מענקים בתכנית חברה וקהילה לא ייפתח בשנת 2019. נא בדקו את אתר האינטרנט בינואר 2020 לגבי הגשה לסבב קיץ 2020.

הנחיות

הנחיות למועמדים לתוכנית מענקי חברה וקהילה

תוכנית מענקי חברה וקהילה של יד הנדיב תומכת במיזמים המתמקדים העוסקת בבעיות או בצרכים נפוצים, ונותנת עדיפות למיזמים שיש להם תמיכה או שותפות עם הממשלה או הרשויות המקומיות.

התחומים בהם יד הנדיב תומכת במסגרת התוכנית כוללים הכשרת צוותים מקצועיים וצוותי מתנדבים; פיתוח תוכן [לשיפור פעילות קיימת] או תשתית ידע [נחוצה לפעילות]; רכישת ציוד חיוני למימוש מטרות ופתרונות טכנולוגיים שמטרתם לשפר נגישות ושירותים. עדיפות ניתנת לתוכניות פיילוט או מיזמים חדשניים שמציעים פתרונות יצירתיים לבעיות חברתיות ומתמקדים בפלח אוכלוסייה נתון; מיזמים התורמים לעבודה שכבר מתבצעת בתחום; וכן פרויקטים המקדמים שיתוף פעולה עם ארגונים נוספים וגופים ממשלתיים. (ראו דוגמות בעמוד שאלות ותשובות).

הקרן נותנת לפונים שבקשתם אושרה תמיכה חד-פעמית שאינה עולה על 150,000 ₪ לתכנית או למיזם מסוים. התקציב הכולל של המיזם לא יהיה קטן מ -150,000 ₪, והבקשה לתמיכה מיד הנדיב לא תכסה יותר מ- 50% מתקציב המיזם.

ארגון מוזמן להגיש בקשה אחת בלבד בכל סבב הגשה. בקשות נוספות לא תישקלנה.

מי יכול להגיש בקשה?

ארגונים הרשומים בישראל כעמותות (עמותות, חברות לרווחת הציבור [חל"צ] וארגוני צדקה) העומדים בתנאים הבאים:

1. בעלי אישור ניהול תקין בתוקף

2. בעלי אישור תקף כמוסד ציבורי (סעיף 46) או אישור בכתב בידי רואה חשבון על מעמד פטור ממס ציבורי לפי סעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה

3. בעלי תקציב שנתי של לפחות 400,000 ₪ (מאושר על ידי רואה חשבון )

האם יש דרישות מיוחדות?

1. פרויקטים חייבים להוכיח יציבות פיננסית ולהסתמך על מגוון מקורות מימון, כמו קרנות, תורמים פרטיים (תורם פרטי או תאגיד), מימון ממשלתי, רשות מקומית או מקורות עצמאיים. לפחות תורם אחד חיצוני חייב לתמוך במיזם בהיקף שווה או גדול מהיקף הבקשה המוגשת ליד הנדיב. שעות התנדבות או שירותים אינם מחליפים את ההתמיכה הנדרשת.

2. יד הנדיב לא תהיה המממן העיקרי של המיזם.

3. המימון המבוקש מיד הנדיב לא יעלה על 20% מהתקציב השנתי של הארגון.

4. הפעילות שלשמה התמיכה מתבקשת חייבת להיות לרווחת תושבי ישראל.

5. ארגון שקיבל מענק ימתין חמש שנים לאחר התשלום הסופי של המענק הקודם לפני הגשת בקשה חוזרת.

כיצד ניתן להגיש בקשה ראשונית?

ניתן להגיש בקשה ראשונית דרך אתר זה, באמצעות הטופס המקוון בלבד.  בקישור תמצאו מבדק התאמה להגשת בקשת תמיכה  שיעזור לכם לקבוע אם הארגון שלכם זכאי להגיש בקשה לקבלת תמיכה.

יש להגיש את הפניות על פי לוח הזמנים הבא:

• סבב קיץ: הגשת פניות מ -1 בפברואר עד ה- 1 במרס. תשובות יינתנו עד אוגוסט של אותה שנה.

• סבב החורף: הגשת פניות מ-13 ביוני עד ה- 10 ביולי. תשובות יינתנו עד סוף ינואר של השנה הבאה.

עם מי נוכל להתייעץ?

אל תהססו לפנות לקבלת מידע נוסף והדרכה לפני הגשת הבקשה:

לין ר. רוסמן, מנהלת תוכנית המענקים לחברה וקהילה 02-5665107, הקש 8 ולאחר מכן שלוחה 309, lynne@yadhanadiv.org.il

לידיעתכם, לא ניתן לשמור טופס מקוון שמולא חלקית. מומלץ להכין את כל הנתונים הדרושים למילוי הטופס מראש, למלא אותו ולהגיש אותו בהפעלה אחת.

לאחר הגשת הבקשה, יש להמתין כמה רגעים לקבלת מסך עם הודעת אישור.

שאלות ותשובות

1באיזו שפה יש להגיש בקשה ראשונית? 

אפשר להגיש פניות ובקשות בעברית או באנגלית. תוכלו לבחור את השפה הנוחה לכםטופסי הבקשה קיימים בשתי השפות.  

2כיצד אוכל להגיש בקשה לתמיכה? 

הבקשות מוגשות באמצעות פורטל המענקים המקוון של הקרן בלבד (לא בפקס או בדוא"ל)אנו מעריכים את שיתוף הפעולה במאמצינו להפעיל משרד ללא נייר. ארגון מוזמן להגיש בקשה אחת בלבד בכל סבב הגשה.  

3באילו תחומים תומכים מענקי חברה וקהילה? 

מענקי חברה וקהילה תומכים במגוון רחב של פעילויות תוך מיקוד בתחום הרווחההתמיכה נועדה לסייע בחיזוק ארגונים הפועלים למען מטרות ראויות ומאפשרת להם לשרת טוב יותר את אוכלוסיות היעד שלהםאנא אל תנסו להתאים את התוכנית שלכם לסוגי המיזמים שיד הנדיב תמכה בהם בעבר 
תחומי התמיכה האפשריים כוללים: 

אטיוב וייעול שירותים קיימיםתוכניות שנועדו לשפר את ניצול המשאבים הזמינים (זמןכוח אדםכספיםכדי לתת מענה לבעיה מסוימת 

ב. תשתיות ארגוניותהצעות שנועדו לחזק את התשתית הארגונית כדי לאפשר לארגונכם לשרת את אוכלוסיית היעד שלו בצורה מקצועית ואפקטיבית יותר  זאת, בניגוד לתמיכה בפעילות שוטפת קיימת (לדוגמה: הכשרת צוותים ביישום טכנולוגיה או טכניקות חדשותאו רכישת ציוד הכרחי לפעילות)  

גהרחבת תוכניותפיתוח מודל שירות במטרה להרחיב את התוכנית גיאוגרפית או לאוכלוסיות נוספות 

4אילו מיזמים נמצאים מחוץ לתכנית מענקי חברה וקהילה? 

אמיזמי בנייה ושיפוץ 

ב. צרכים בסיסיים כגון מזוןביגודחימום או דיור 

גמיזמים המקדמים אידיאולוגיות או פעילויות דתיות או פוליטיות 

5האם ניתן לבקש כספים לכיסוי עלויות הניהול של מיזם? 

אנו מודעים לכך שלכל מיזם וארגון יש תקורה ואנו נשקול כיסוי של עד 10% מתוכהכאשר הצורך מנוסח בבהירותבעת הגשת תקציב מפורט למיזםיש לכלול את עלויות הניהול כסעיף תקציבי נפרד. 

6האם ניתן לבקש תמיכה רב שנתית? 

הקרן מעדיפה להגביל את תמיכתה בפרויקטים רב-שנתיים לתקופה בת 12 חודשיםבמקרים מיוחדיםהמימון יכול להתפרס על פני שנתייםאך סכום המענק הכולל לא יעלה על 150,000 . 

7הטופס מכיל קטעים שאינם חלים עלינוכיצד עלינו להתייחס אליהם? 

הטופס הוא סטנדרטי לכל הפונים. בסעיפים שאינם קשורים לבקשה שלכם אנא רשמו  N/A (לא רלוונטי). 

8. מדוע הקרן מבקשת שיהיה מימון נוסף למיזם שלנו? 

ניסיון העבר לימד שלמיזם הנתמך בידי כמה גופים יש סיכוי גדול יותר לשרודבתוכנית מענקי חברה וקהילה יד הנדיב מעדיפה לחבור לשותפים נוספים ולא לקחת את תפקיד התורם המרכזי בפעילות או במיזם של הארגון. 

 9מה הן תרומות מאושרות? 

רק תורמים אשר התחייבו לתמוך באופן רשמי במימון כספי או בתרומה מקצועית (שעות התנדבות או פעילות מקצועיתלמיזםיוכלו להיכלל בבקשתכם כ"תורמים מאושרים". אנא צרפו שמות ומספרי טלפון של אנשי קשר בארגונים אלה במקום המיועדכמו כןרשמו פניות למימון שהיגשתם ושטרם זכו לאישור בשדה 'פרטי תקציב'. 

10הגשתי בקשה באמצעות פורטל המענקיםמה קורה לאחר מכן? 

אעם קבלת הפנייה הראשוניתבשלב ראשון היא תיבדק בידי אנשי הצוות שלנווהם ייצרו איתכם קשר בתוך חודש. 

באם הבקשה תתקדם לשלב הבאתקבלו דוא"ל עם שם משתמש וסיסמה כדי לאפשר לכם גישה מקוונת למערכת המענקים של הקרןתידרשו למלא בקשה מקוונת בתוך כחודשהבקשות הללו ייבדקו ויוגשו עם המלצת איש הצוות להנהלת הקרן המתכנסת פעמיים בשנה כדי לדון בבקשות. 

דמדי ינואר ואוגוסט ארגונים מקבלים הודעות רשמיות על החלטות הקרן לאשר או לדחות את בקשות המענקיםהתהליך כולו אורך חמישה עד שישה חודשים ממועד הגשת הבקשה. 

הבמהלך התהליך תקבלו הודעות בדוא"ל כגון אישורים על קבלת מסמכיםאין בשליחת העדכונים כל התחייבות או הצהרת כוונות של הקרן בנוגע לבקשהרק מכתב הכולל הודעה על אישור המענקסכום האישור וקבצים מצורפים לחתימהייחשבו אישור המימון. 

11מדוע נדחתה הבקשה שלי? 

מלבד דחייה בגלל אי-עמידה בתנאים או בהוראות (כגון אי הגשת מסמכים), הקרן אינה מנמקת את דחיית הבקשה. אנחנו מקבלים פניות רבות, ואין ביכולתנו לאשר את כולן. הקרן נאלצת לדחות פניות ראויות וטובות רבות.  

12.כמה מענקים בתכניות חברה וקהילה ניתנים מדי שנה? 

מדי שנה פונים מאות מיזמים וגופים לקבלת תמינה מתוכנית חברה וקהילה של יד הנדיב, ורק מספר קטן מאוד זוכים לאישור. 

הגשת בקשה למענק בתכנית חברה וקהילה

סבב קיץ: 1 בפברואר ועד 1 במארס
סבב חורף: 13 ביוני ועד 10 ביולי

הגשת בקשה למענק